”Absurt att förlänga tidsgränsen för bilstöd”

Agnetha Vikenger, ordförande för RBU, tycker att regeringens förslag om att förlänga tidsgränsen för ansökan om förnyat bilstöd ytterligare ett år är beklämmande.

– Känslan så fort ett sådant här förslag kommer är att det handlar om att spara pengar. Många familjer har inte råd att köpa en ny bil, utan ofta en som är tre, fyra år gammal. Ökningen till nio år var redan för mycket. Men tio år är absurt!

I slutet av juni kom ett förslag från Socialdepartementet med flera förändringar när det gäller bidraget för bilstöd. Bland annat vill man förlänga tidsgränsen för möjligheten att byta bil till tio år, från dagens nio. Om fordonet fungerar väl efter tio år kan man bli nekad i alla fall.

Regeringen vill också att reglerna kring vilken typ av bil man väljer ska bli hårdare.

– Det är att underkänna familjen och människans val. Man har inte valt den här livssituationen. Tror man att vi väljer bilar som är svåra att anpassa? Jag har aldrig hört en familj som säger att ”en sportbil för vår familj är nog det bästa”. Min erfarenhet är att man väljer de fordon som passar bäst för att anpassas. Man måste också se till hela familjens perspektiv, inte bara barnet, och hans eller hennes hjälpmedel, säger Agnetha Vikenger.

Även DHR och Försäkringskassan har synpunkter på förslaget. De ökade kostnaderna för bidraget, vilket är skälet till att regeringen utreder bilstödet, tror Försäkringskassan och DHR beror på att det går att göra mer tekniskt avancerade fordonsanpassningar idag.

Men att tekniken går framåt kring fordonsanpassning sparar pengar på andra håll menar Agnetha Vikenger.

– En elramp sparar på ryggen och det är billigare för samhälletän en trasig rygg. Det gör allt som underlättar för färden, i och ur och på och av.  Jag känner stor oro för förslaget, det gör mig beklämd att man inte ser till familjen utan till pengarna.

 

REGERINGEN TYCKER…

I slutet av juni kom ett förslag från Socialdepartementet kring anpassningsbidraget för bilstöd. Förslaget vill öka konkurrensen mellan utförare av fordonsanpassningar, eftersom man anser att det är orimligt att anpassningsbidrag i många fall överstiger 1,5 miljoner kronor för ett fordon.

Konkurrens ska öka genom att den som ansöker om bilstöd ska ta in minst två kostnadsförslag.

Regeringen föreslår också att möjligheten att neka anpassningsbidrag vid ett olämpligt val av fordon bör förtydligas och att tidsgränsen för när nytt bidrag kan beviljas ändras från nio till tio år. Om fordonet är välfungerande efter tio år får man vänta ännu längre.

Man tror att förslaget kan medföra minskade kostnader, vilket ska leda till att den bilstödsberättigade snabbare kan få det stöd han eller hon har rätt till.

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN TYCKER…

I ett remissyttrande från Försäkringskassan i juli säger man sig vara positiv till förslaget men tycker att regeringen ska invänta den granskning som pågår på Inspektionen för Socialförsäkringen.

Försäkringskassan är kritisk till att de ökade kraven kommer att göra det krångligare för den enskilde och att det kommer att ta mer tid att ansöka och få beslut, vilket i realiteten innebär att det kommer att ta längre tid att få en anpassad bil.

Försäkringskassan är positiv till att man inför hårdare regler av vilken bil man får välja men tror att den minskade valfriheten och en tioårsgräns gör att färre har möjlighet att köpa en bil som är lämplig att anpassa och som håller så länge, då det redan idag är många som inte har möjlighet att köpa en dyrare bil.

Försäkringskassan tror att en stor del av de ökande kostnaderna beror på den tekniska utvecklingen kring fordonsanpassning.

 

SÅ HÄR SER BILSTÖDET UT IDAG

Bilstödet omfattar idag ett grundbidrag med högst 60 000 kronor för anskaffning av fordon. Därutöver kan ett inkomstrelaterat bidrag lämnas med högst 40 000 kronor.

Anpassningsbidraget har inget tak utan ska täcka kostnaden för personen ska kunna bruka fordonet.

För att få grund- och anskaffningsbidrag är grundregeln att det ska ha gått minst nio år sedan förra beslutet om rätt till bilstöd. Det går att få nytt bilstöd tidigare om man kan visa att bilen gått minst 18 000 mil från det att man köpte bilen eller om det finns medicinska skäl eller trafiksäkerhetsskäl. Det finns ingen tidsgräns för när man kan få nytt anpassningsbidrag.

Försäkringskassans prognos är att 361 miljoner kronor utbetalas i bilstöd under 2013 varav tre fjärdedelar är anpassningsbidrag.