Ågrenska ska samordna satsning på sällsynta sjukdomar

Ågrenska stiftelsen utanför Göteborg har vunnit upphandlingen om den nya nationella samordningen inom sällsynta sjukdomar.

Riksdagen beslutade sommaren 2010 att satsa 3 miljoner kronor på att inrätta en nationell funktion för att ”bättre länka samman insatser, kunskap och information inom och mellan hälso- och sjukvården”.

Pådrivande bakom satsningen har varit Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
– Detta är ett omfattande och viktigt uppdrag, säger förbundets ordförande Elisabeth Wallenius.

Ågrenska har en webbsida på www.agrenska.se och Riksförbundet Sällsynta diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Föräldrakraft kommer att ha ett tema om sällsynta diagnoser i nr 1, 2012 som utkommer den 9 januari.