AKK finns nu med i översättningen av FN-konventionen

AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, finns nu med i den svenska översättningen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den tidigare översättningen var felaktig på så sätt att AKK hade översatts på fel sätt och verkade handla om synhjälpmedel.

Gunilla Thunberg, logoped på Dart i Göteborg, slog larm om felöversättningen redan förra året. Det har sedan även uppmärksammats av Handisam.

Föräldrakraft skrev om felaktigheten i vårutgåvan, nr 3 som utkom i maj.

Nu har översättningen alltså gjorts om så att det nu i klartext anges att Sverige och andra stater som undertecknat konventionen ska underlätta användningen av alternativ och kompletterande kommunikation.

Den rättade versionen av översättningen av konventionen finns publicerad på regeringens hemsida.