Nyheter

Aktivitetsersättningen kan avskaffas – unga ska få jobb istället


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Aktivitetsersättningen avskaffas och istället får Arbetsförmedlingen ökat ansvar för att få fram jobb till ungdomar med funktionsnedsättning. Det föreslår regeringens utredare Adriana Lender. Många unga kan dock få rätt till en helt ny sjukersättning till unga.

Aktivitetsersättningen avskaffas och istället får Arbetsförmedlingen ökat ansvar för att få fram jobb till ungdomar med funktionsnedsättning. Det föreslår regeringens utredare Adriana Lender. Många unga kan dock få rätt till en helt ny sjukersättning till unga.

I november hade nästan 24 000 personer aktivitetsersättning, men enligt Adriana Lender har systemet varit ett misslyckande.
Många som har aktivitetersättning behöver hjälp för att komma ut på arbetsmarknaden, men har inte fått rätt insatser.

För att komma till rätta med bristerna vill Adriana Lender framförallt ge Arbetsförmedlingen ett tydligare och större ansvar för att hjälpa ungdomar med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

För de ungdomar som har så omfattande funktionsnedsättningar att de aldrig kommer att kunna arbeta föreslår utredaren en helt ny ersättning – sjukersättning till unga. Enligt utredning kommer ungefär hälften av de unga som idag har aktivitetsersättning att vara berättigade till den nya ersättningen.

Utredaren vill också ta bort den aktivitetsersättning som beviljas ungdomar som har förlängd skolgång på grund av funktionsnedsättning. Det är bättre att anpassa det ordinarie studiestödet från CSN så att det även täcker in behovet vid förlängt skolgång, emnar Adriana Lender.

Aktivitetsersättning och sjukersättning infördes den 1 januari 2003 och ersatte förtidspension och sjukbidrag. Aktivitetsersättning riktar sig till åldrarna 19 till 29 år medan sjukersättningen vänder sig till 30 år eller äldre.

Systemet med aktivitetsersättning har dock inte fungerat som det var tänkt.
– Tanken med att införa en särskild ersättning för yngre personer var att dessa, under tiden med ersättning, skulle få ta del av olika typer av aktiviteter som kunde ha en gynnsam effekt på deras prestationsförmåga. Därmed skulle också arbetsförmågan kunna utvecklas och en del ungdomar skulle på sikt lämna ersättningen för att börja arbeta. Utredningen har inte funnit något som tyder på att detta har fungerat i praktiken, skriver Adriana Lender i sin utredning.

Antalet unga som får den här typen av ersättning har ökat markant under senare år. Under 1995 nybeviljades 1900 ungdomar förtidspension eller sjukbidrag. Tolv år senare, 2007, var motsvarande siffra 6700 ungdomar.
Någon förklaring till denna ökning har utredaren inte hittat – inte utöver brister i regelverk och samhällets ansvarstagande för unga med funktionsnedsättningar.

På regeringens webbplats finns mer information om förslagen http://www.regeringen.se/sb/d/11201/a/116751

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion