Akut kris för bilstödet – i måndags tog pengarna slut

I måndags, den 9 november, tog Försäkringskassans pengar till bilstöd slut. Nu dröjer det till januari 2016 innan fler bilstöd kan betalas ut. Men nästa år väntas det bli ännu tuffare att få bilstöd.

Försäkringskassan har redan tidigare varnat för att årets budgetanslag på 267 miljoner kronor i bilstöd inte väntas räcka i år. Försäkringskassan egen prognos är att det hade behövts 311 miljoner kronor för att täcka behovet.

Även om pengarna är slut kommer Försäkringskassan att handlägga ansökningar som vanligt, men tidigare utbetalningsdag är 4 januari 2016.

Utsikterna inför nästa år ser dock inte så bra ut, eftersom regeringen bara anslagit 223 miljoner i bilstöd för 2016. Enligt Försäkringskassan anslagsuppföljning skulle det behövas ytterligare nästan 80 miljoner kronor.

Risken för att bilstödet inte kommer att räcka till under 2016 är alltså mycket stor.

Inför kommande år räknar Försäkringskassan dessutom med att budgetanslaget för bilstöd fortsätter att minska kraftigt, samtidigt som behovet väntas ligga kvar på samma nivå.

Det återstår att se hur denna ekvation ska gå ihop. Regeringen har flaggat för att under våren 2016 lägga en proposition om hur bilstödet kan bli mer effektivt.

En utredning, ”Ett reformerat bilstöd”, har tidigare föreslagit neddragningar och förändringar som kan minska kostnaderna med 19-29 miljoner årligen, vilket dock inte kommer att räcka om Försäkringskassans prognos stämmer.

Utredningen förslog bland annat en halvering av grundbidraget. Utredningen vill också höja inkomstgränserna för anskaffningsbidraget. Ett nytt bidrag, tilläggsbidrag, föreslås för att ”skapa incitament för ett bättre bilval”.

Läs mer om bilstödet i Försäkringskassans budgetuppföljning från oktober 2015.