Alexey hotas fortfarande av livsfarlig utvisning

Ska Sverige skicka barn i döden? Den frågan ställer flera organisationer i ett öppet brev till migrationsminister Tobias Billström.
Bakgrunden är att 13-årige Alexey fortfarande hotas av utvisning trots att han lider av en svår sjukdom.

”Han har bott i Sverige i snart tre år, går i en svensk klass, pratar bra svenska och har kompisar för första gången. I Sverige har AIexey fått ett liv. december 2013 fick Alexeys familj beskedet att de skulle utvisas från Sverige. I hemlandet Ryssland finns inte den vård han behöver, inte heller någon skolgång eller möjligheter till ett socialt liv. I Sverige kan Alexey leva ett bra liv i många år med kanske både familj och yrkesliv. I Ryssland riskerar han en plågsam död av en banal infektion”, heter det i brevet.

Bland undertecknarna av brevet finns Agnetha Vikenger, RBU, och Lise Lidbäck, Neuroförbundet.

Här är det öppna brevet i sin helhet:

Den 5 december skickades ett brev till Dig från Neuroförbundet med ett krav om att avslaget skulle omprövas. Vi har ännu inte fått något svar. Vi är många som har engagerat oss i Alexeys öde och vi väntar fortfarande på besked.
Alexey 13 år, lider av en obotlig muskelsjukdom. Han har bott i Sverige i snart tre år, går i en svensk klass, pratar bra svenska och har kompisar för första gången. I Sverige har AIexey fått ett liv. december 2013 fick Alexeys familj beskedet att de skulle utvisas från Sverige. I hemlandet Ryssland finns inte den vård han behöver, inte heller någon skolgång eller möjligheter till ett socialt liv. I Sverige kan Alexey leva ett bra liv i många år med kanske både familj och yrkesliv. I Ryssland riskerar han en plågsam död av en banal infektion.

Frågan vi ställer oss: Ska Sverige skicka barn till döden?
Alexeys svenska läkare menar att i Ryssland, där den livsnödvändiga vården inte finns, kan hans tillstånd bli livshotande och han kommer att få leva sitt liv på en intensivvårdsavdelning tills han slutligen sövs ner för att dö. Alexeys familj har lämnat Ryssland i förhoppning om att deras son skall få en chans att överleva. Ett beslut som varje ansvarsfull förälder skulle ta i deras situation.

Beslutet går att resonera om utifrån flera perspektiv. Enligt det rättsliga perspektivet, finns en undantagsregel, där bedömaren ska se till individuella situationer. 2013 har endast 1350 personer av 29 000 har beviljats undantag. Alexey var inte en av dem. Två av rättens fyra ledamöter ansåg att Alexey skulle få stanna, de ansåg att han skulle ta skada av att utvisas. Rent rättsligt anser vi att Sverige har behandlat Alexey fel. Dessutom strider beslutet mot såväl barnkonventionen som konventionen om mänskliga rättigheter. Undantagsregeln ändras den 1 juli 2014, så att barns rätt stärks. Med den nya lagstiftningen skulle Alexey fått uppehållstillstånd idag om den var i laga kraft.

Som Migrationsminister har ni sagt att alla barn som nu finns i Sverige ska omfattas av den nya lagstiftningen. Därför anser vi att Alexeys beslut skall omprövas. En viss tidpunkt ska inte avgöra om ett svårt sjukt barns skall utvisas eller ej. Sverige har nu sagt nej till denna omänskliga behandling av barn, låt då det enda rimliga ställningstagande omfatta alla de barn som finns i Sverige i dag.

Nästa perspektiv är det mänskliga. Alexey har inte skickats hem än, på grund av sitt hälsotillstånd, han skulle inte klara resan hem. Är det verkligen rimligt att skicka denna lilla pojke, eller något annat barn för den delen, till döden och att livet fram tills den inträffar ska vara isolerat, ångestfyllt och plågsamt?

Familjen och inte minst Alexey själv lever i en oerhört ångestfylld och plågsam ovisshet, de vet inte vad som ska hända. Detta är inte värdigt Sverige av idag!
Vi kräver därför att Migrationsverket omprövar sitt beslut att avslå Alexeys möjligheter att få växa upp i trygghet och få den vård han behöver här i Sverige- och att man, tills en prövning enligt den nya lagen är möjlig, stoppar verkställighet av besluten för de mycket svårt sjuka barnen. Vi förväntar oss också att barnkonventionen och konventionen för mänskliga rättigheter efterlevs!

Här finns pressmeddelandet om brevet.