”Alla adoptivbarn har särskilda behov”

Föräldrakraft har sammanställt 5 frågor och svar om adoption och funktionsnedsättning tillsammans med Gabriele Johansson Dittmann, psykolog inom Habilitering & Hälsa samt adoptivförälder till två barn där den yngsta har diagnosen autismspektrumtillstånd.

1. Vad behöver jag som adoptivförälder känna till?

För dig som adopterar barn med funktionsnedsättning är det viktigt att inför adoptionen vara medveten om att barnet sannolikt kommer att behöva extra mycket tid och omsorg under hela sitt liv. Du bör därför noga överväga ditt beslut och veta att du vill axla det ansvar som barnets funktionsnedsättning kommer att kräva.

Du bör även känna till att nästan alla barn som adopteras varit med om en svår start i livet och kan sägas ha särskilda behov utan att det innebär att de har en bestående funktionsnedsättning.

2. Vad behöver jag som professionell känna till?

Du som professionell behöver både ha kunskap om adoption och barns allmänna utveckling och funktionsnedsättningar. Man brukar säga generellt att adoptivfamiljen ska begränsa alla sina kontakter de första 2-3 månaderna, hjälp därför familjen att avgöra när de är lämpligt att ge insatser både ur ett anknyt­ningsperpektiv och ur ett medicinskt perspektiv.

Går det att vänta tills barnet blivit trygg i sin nya familj? Det är också viktigt att du underlättar föräldrarnas bindningsprocess genom att hålla ihop familjen och vara mer varsam i din kontakt med barnet, till exempel genom att alltid låta barnet sitta i sina föräldrars knä vid olika behandlingar.

3. Vilket stöd kan föräldrar behöva?

Adoptivföräldrar behöver först och främst stöd för att hantera sin egen frustration och ledsenhet kring den ofrivilliga barnlösheten. Det är en sorg man måste bearbeta innan man kan ta till sig sitt adoptivbarn. På samma sätt som biologiska föräldrar behöver man bearbeta förlusten av sitt ”drömbarn”, det barn man inte fick.

Även om det adopterade barnet haft det bra före adoptionen kan den nya situationen skapa stor otrygghet, och adoptivföräldrar kan därför behöva särskilt föräldrastöd kring de svårigheter som kan uppstå i samspelet med barnet, för att kunna förhålla sig till att barnet kanske är avvisande i början, att inte ge upp och att känna att de duger som föräldrar.

4. Hur fungerar anknytning?

Otrygg anknytning kan ge svårigheter att reglera känslor, samspel, språk och tänkande och det kan ibland vara svårt att skilja på otrygg anknytning och kognitiva funktionsnedsättningar eftersom de ger ungefär samma symtom.

Föräldrarnas eget anknytningsmönster påverkar hur de reagerar och interagerar med sitt barn. I forskning kring barns utveckling har man sett att perioden mellan 9–18 månader är en extra kritisk fas i hjärnans utveckling, när barnet lär sig socialt samspel, upplevelse av orsak och verkan samt att reglera känslor.

Det som händer under den här perioden sätter spår för framtiden, men hjärnan är plastisk och kan repareras, och alla dessa områden utvecklas självklart även efter denna period också.

5. När ska vi söka hjälp?

Vänta inte för länge med att söka hjälp. I många kommuner finns ett generellt föräldrastöd för adoptivföräldrar. Det finns också privata organisationer som erbjuder råd och stöd för adoptivfamiljer. Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder föräldrastöd och ibland även samspelsbehandling framförallt för små barn.

Inom habiliteringen finns stöd kring funktionsnedsättning, först och främst beteendeorienterat stöd, men även kunskap kring utvecklingsstödjande samspel och helhetsperspektiv i stödet kring hela familjen.

När det gäller misstankar om kognitiva funktionsnedsättningar bör man vänta tre år med att ställa diagnos för att kunna skilja på vad som har med anknytning att göra och vad som är en bestående funktionsnedsättning, om det inte är väldigt tydligt att barnet har en avvikande utveckling. Det är viktigt att båda perspektiven finns med vid en utredning.


LÄS MER

Barn i behov av speciella föräldrar
– om adoption av barn med olika fysiska, medicinska eller andra i förväg kända speciella behov
 class=
Av: Gunilla Cederholm Wilhelmsson Adoptionscentrum, 2008

Kan beställas på adoptionscentrum.se

SE MER

Lecture on adoption

 class=
Paul Sunderland
LIFE WORKS, 2011

Kan ses på Youtube

Artikeln ”Malin växte upp med dubbla utmaningar”

 class=
Länk: https://hejaolika.se/artikel/malin-vaxte-upp-med-dubbla-utmaningar