Alla kan nå målen – om skolan använder IT-stöd

Med rätt IT-stöd kan alla elever lyckas i skolan. Det slår Specialpedogiska skolmyndigheten fast och ger ut en ny handbok om IT och lärande. Dessutom har man tagit fram en handbok om hur man använder e-böcker i skolan.

Många undersökningar visar att en modern dator med rätt programvara kan ha stor betydelse för elever som annars har svårt för att hänga med i skolarbetet.

Men det betyder tyvärr inte att de elever som behöver IT-stöd automatiskt får det.
Det vill Specialpedagogiska Skolmyndigheter, SPSM, ändra på genom den nya trycksaken som tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Skriften beskriver möjligheterna, vem som har ansvaret och vilken samverkan som krävs.Bild på trycksak om e-böcker

SPSM har också tagit fram en handbok om hur man kan använda elektroniska böcker som hjälpmedel i skolan. ”Kom igång med e-böcker” heter skriften som innehåller råd och tips om vad som krävs och hur man gör för att börja använda e-böcker.

SPSM finns på www.spsm.se