Alla landsting ska erbjuda sexhjälpmedel – nytt krav från Socialdemokraterna

Alla landsting ska ta fram ett sortiment av sexhjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Det förslaget antogs av den socialdemokratiska partikongressen.

– Rätten till sexuell njutning borde vara självklar, säger John Johansson och Ulrika Sandberg, de två socialdemokraterna från Örebro som lämnat in motionen.

– Det är glädjande att partikongressen ville bifalla vår motion om att ta fram ett sortiment med sexhjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Många funktionsnedsatta har fysiska hinder som omöjliggör eller försvårar deras möjlighet till att känna sexuell njutning.

Om det blir socialdemokratisk regering efter nästa val kommer landstingen därför att behöva lägga större fokus på behovet av sexhjälpmedel för personer som har olika funktionsnedsättningar.

Ulrika Sandberg och John Johansson har i sin motion krävt att hjälpmedlen ska vara ”icke hetero-normativa”, det vill säga inte utgå från att män och kvinnor är heterosexuella.
– Vi vet att många människor med funktionsnedsättning skulle känna stor uppskattning över detta och hoppas att Socialdemokraterna i regeringsställning också genomför detta, säger Ulrika Sandberg.

Ulrika Sandberg har en blogg på http://ullissandberg.wordpress.com och John Johansson på http://politikern.wordpress.com/category/socialdemokraterna/

Så här lyder motionen i sin helhet:

Ta fram ett brett sortiment av sexhjälpmedel till människor med olika funktionsnedsättningar
Ingen människa har rätt till sex. Det är en sanning som för de allra flesta framstår som självklar. Hade alla människor haft rätt till sex hade det också funnits ett krav att erbjuda sex, vilket vore fruktansvärt. Därför är det viktigt att slå fast: ingen människa har rätt till sex!
Ytterst få människor med funktionsnedsättning har en begränsad sexförmåga. Däremot har människor med fysiska funktionsnedsättningar en i varierande grad nedsatt förmåga till fysisk aktivitet – att röra sig och sitta eller ligga på olika sätt. Detta kan leda till stora svårigheter att genomföra sexuella aktiviteter i par eller ens på egen hand.
Vi människor utan funktionsnedsättningar har ett stort utbud av hjälpmedel att välja mellan, trots att det stora flertalet av oss har förmågan att på olika sätt tillfredsställa oss själva enbart med hjälp av våra händer. Den förmågan saknar många människor med funktionsnedsättningar, medan andra har väldigt svårt med det.
Med anledning av detta föreslår vi representantskapet att besluta:
1. Sveriges landsting, eller motsvarande organ som i varje län/kommun tillhandahåller och tar fram hjälpmedel och stöd till människor med fysiska funktionsnedsättningar, får i uppdrag att ta fram sexuella hjälpmedel anpassade för människor med funktionsnedsättning.
2. Hjälpmedlen får inte enbart erbjudas ur ett heteronormativt perspektiv och ska vara anpassade till självständig sexuell aktivitet, men också till par- och gruppvis aktivitet.
3. Informationen om hjälpmedlen ska förmedlas via organisationer, förslagsvis RFSU, direkt till personerna och inte enbart till gode män. Extra viktigt är det i de fall när gode män är nära anhörig.
4. Örebro arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen.