Alla svenskar ska kunna välja – Vårdval föreslås för hela landet från 2009

Redan under nästa år ska alla svenskar själva kunna avgöra om vill ha landstinget eller ett privat vårdföretag som vårdgivare. Det föreslår regeringens utredare Toivo Heinsoo som under måndagen presenterade delbetänkandet ”Vårdval i Sverige”.

Utredningen föreslår att det blir obligatoriskt för landstingen att inför vårdvalsystem när det gäller vårdcentraler och annan primärvård.
– Förslagen bygger på erfarenheterna från valfrihetssystemen i Stockholm, Halland och Västmanland, säger Toivo Heinsoo.

Tanken är att primärvårdens uppdrag fastställs i ett nationellt beslut. Landstingen kan sedan komplettera med extra verksamheter lokalt.
Med det nya systemet får alla vårdgivare – oavsett om det är landsting, privata företag, personalkooperativ eller ideella organisationer – rätt att etablera sig.
– Grunden i ersättningssystemet ska vara att pengarna ska följa patienterna och deras val av vårdgivare. Privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika, säger Toivo Heinsoo.

{loadposition incontent}Vad som omfattas av vårdvalet kommer att variera och blir delvis upp till landstingen att bestämma. Primärvården kan idag omfatta en mängd olika verksamheter, exempelvis vård i livets slutskede.

På vilka sätt kommer vårdvalet att få störst betydelse?
– Vi stärker patientens rättigheter genom att det blir självklart att man kan göra ett självständigt val av vårdgivare. Genom mitt val som patient styr jag själv över hur landstingets pengar ska användas. Tillgängligheten kommer att öka, liksom kvaliteten när nya vårdgivare och nya idéer kommer in, säger Toivo Heinsoo.

Hur ska patienter och anhöriga kunna välja bland alla vårdgivare?
– Frågan om vilket stöd allmänheten ska få vid val av vårdgivare är en otroligt viktig fråga, säger Toivo Heinsoo. Det kommer att krävas bättre information, jämförelser och mer fakta om vårdgivarna, men hur det ska utformas återkommer vi till i slutbetänkandet i december.

Regeringen har lovat att införa ett system med ”vårdlotsar” som ska hjälpa patienter och anhöriga att hitta rätt i vården och få ett helhetsgrepp. Men detta system dröjer ännu en tid.
– Vårdlotsar är viktiga för en växande grupp av patienter som har behov av ett mer aktivt stöd. Patienter ska ha rätt till en kontakt inom landstinget eller hos en privat vårdgivare som kan ge ett stöd i vårdprocessen i sin helhet och som leda patienten rätt på ett handfast sätt. Det kan vara en sjuksköterska eller en person ur någon annan yrkesgrupp inom eller utanför landstinget, kanske genom ett system för auktorisation.

Kan det inte bli ännu svårare att hitta rätt i vården när vårdvalsystem införs, trots att det ännu inte finns någon vårdlots?
– Nej, vi kommer inte att göra det svårare för någon, utan ansvaret för helheten kvarstår för landstinget. Att vi inför en valmöjlighet kommer inte att försvåra för någon utan gör det mycket tydligare vad man har rätt till.

När kommer ett system med vårdlots?
– Landstingen kan införa det när som helst och i Östergötland har man redan gjort det. Vi räknar med att en mängd lokala initiativ kan komma igång och det kan gå fort. Lagstiftningsmässigt räknar jag med att vårdlots ska vara infört under regeringens mandatperiod, säger Toivo Heinsoo. 

Läs mer om utredningen ”Vårdval i Sverige” på
http://www.regeringen.se/sb/d/10474/a/102962