Allmänheten ska hjälpa Läkemedelsverket stoppa farlig medicin

Äntligen kan allmänheten rapportera biverkningar av läkemedel på ett enkelt sätt direkt till Läkemedelsverket.
– Nu hoppas vi få in fler rapporter om biverkningar så att vi kan reagera snabbare om något är fel, säger Gunilla Sjölin-Forsberg som är chef för Enheten för läkemedelssäkerhet.

Från och med idag kan patienter och konsumenter rapportera misstänkta biverkningar direkt på Läkemedelsverkets webbsajt på adressen www.lakemedelsverket.se/biverkningar. Där finns även information om biverkningar och hur man rapporterar.

– Allmänhetens rapportering är ett välkommet tillskott, säger Gunilla Sjölin-Forsberg på Läkemedelsverket.

Foto på röda piller.Verket hoppas få in biverkningsrapporter som även gäller receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Sedan tidigare finns en lagstadgad rapportering av biverkningar från hälso- och sjukvården. Allmänheten har tidigare inte haft någon bra och enkel kanal för att rapportera biverkningar till myndigheterna, däremot har det funnits en fristående databas kallad Kilen som dock inte längre fungerar.

Syftet med den nya webbrapporteringen är att göra läkemedlen säkrare att använda.
– Nu ser vi fram emot att få in mer kompletterande information från allmänheten, information som gör att vi ännu snabbare kan reagera om något är fel. Ju fler biverkningar som rapporteras till oss, desto bättre bild får vi över läkemedels säkerhet, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Här kan du rapportera biverkningar www.lakemedelsverket.se/biverkningar