Allmänna arvsfonden får skyhögt belopp

Drygt 68 miljoner kronor kom nyligen in till Allmänna arvsfonden. Alla som önskar starta projekt för att förbättra situationen för främst barn och unga med funktionshinder kan söka pengar från fonden.

Pengarna kommer från en avliden 68-åring som avled i augusti 2005 i ett litet samhälle en bit utanför Umeå, rapporterar TT.

I lokala medier berättar man att mannen levde enkelt med ett sparsmakat hushåll. Grunden till den stora förmögenheten lades på 1930-talet, då hans far började investera i aktier.

Anledningen till att pengarna nu går till Allmänna arvsfonden är att han inte hade några efterlevande som kunde ärva pengarna.

Varifrån får fonden sina pengar?
Fonden inrättades 1928 när Riksdagen bestämde sig för att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsna släktingar. Istället för att tillfalla dessa går pengarna till Allmänna arvsfonden om inte den avlidne har närmare släktingar. I genomsnitt avlider 1 800 personer per år utan att efterlämna arvet till nära släktingar.

Vem kan söka pengar från fonden?
Ideella organisationer som arbetar för barn, ungdomar eller vuxna med funktionshinder. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande samt ligga utanför organisationens vanliga verksamhet. Projekten får stöd för högst tre år.

www.arvsfonden.se