Allt bättre status för assistenter

”Men vad vi kan se är att det samlas en inre cirkel av fasta assistenter som väljer att stanna i yrket”.

Att vara personlig assistent är inte ett högavlönat arbete, men Cecilia Blanck, verksamhetsledare på JAG, Jämlikhet, Assistans, Gemenskap, menar att status på yrket höjts ordentligt de senaste åren.
– Det finns en hel del ungdomar som arbetar som personliga assistenter och sedan går vidare i sin yrkesroll. Men vad vi kan se är att det samtidigt samlas en inre cirkel av fasta assistenter som väljer att stanna i yrket, säger hon.

För 2007 ligger assistansersättningen på 228 kronor i timmen. Detta ska täcka assistentens lön, administrativa kostnader och utbildning. Relativt låga löner för personliga assistenter och en hög personalomsättning leder till att assistensyrket ofta ses som ett lågstatusjobb och genomgångsyrke.

Många unga arbetar något eller några år som personlig assistent och tillförskaffar sig en väldigt bra erfarenhet. För brukaren betyder det att assistenter kommer och går efterhand.
– Mycket har hänt under de tolv år som assistansen funnits. Status för personliga assistenter har höjts, men visst vore det självklart bra om fler ville satsa på yrket. Då skulle vi kunna lägga mer pengar på ytterligare kompetensutveckling och aktivt stärka vårt team. Att behålla erfarna assistenter och skapa ett starkare team skulle absolut vara positivt för brukarna, säger Göran Fredriksson, vd för Frösunda LSS.
En assistent behöver inte genomgå någon utbildning innan man kommer till en familj. Den viktigaste utbildningen får man hos familjen.