Allvarliga brister i stödet till våldsutsatta med funktionsnedsättning

  • Jämställdhetsmyndigheten slår idag larm om ”särskilt stora brister” i stödet till våldsutsatta personer med funktionsnedsättningar.
  • Ett allvarligt exempel är att man ofta inte får stöd av teckenspråkstolkar.
  • Bristerna har blivit extra tydliga under pandemin, anser myndigheten som idag släpper rapporten ”Arbetet mot våldsutsatthet under covid-19”.

Kommuner behöver utveckla stödet

”Oberoende av om det gäller personer med en fysisk-, sensorisk- (hörsel, syn eller tal), neuropsykiatrisk eller en intellektuell funktionsnedsättning tycks flera brister i arbetet gentemot dessa målgrupper vara gemensamma. Detta är anmärkningsvärt med anledning av de stora skillnader i behov och förutsättningar dessa personer har och de utmaningar som de möter i sin vardag”, skriver myndigheten i rapporten.

– Kommunerna behöver utveckla arbetssätt för att leva upp till sitt ansvar, nå ut och ge stöd till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning. De personer, oftast kvinnor, som utsätts för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck riskerar annars att falla mellan stolarna, säger Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Skyddade boenden är inte anpassade

Jämställdhetsmyndigheten räknar upp följande exempel på brister:

  • Det finns få skyddade boenden som är anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar.
  • Personal som har kunskap inom funktionshinderområdet har inte kunskap om området våld i nära relationer. Och tvärtom, personal som har kunskap om våld i nära relationer har inte kunskap om funktionsnedsättningar.
  • Handläggning som inte sker på rätt sätt kan innebära sämre rättssäkerhet.
  • Personer med funktionsnedsättning kan utsattas för våld eller sexuella övergrepp av exempelvis personal inom daglig verksamhet eller vid transport med till exempel färdtjänst.