Anders får inte kalla expertvittnen i kampen för att bo kvar

Anders Ekström fortsätter att kämpa mot Lekebergs kommun för att få bo kvar på Sanna gård trots hotet om tvångsflytt. Nu har han drabbats av ett nytt bakslag. Förvaltningsrätten i Karlstad har avslagit Anders begäran om muntlig förhandling.

– Detta är allvarligt. Förvaltningsrätten beaktar inte den enligt Europakonventionen skyddade rätten till en muntlig förhandling i tillräcklig utsträckning”, säger Andrea Bondesson, jurist hos Handikappförbunden som stödjer Anders i kampen.

Kommunen vill tvinga Anders att flytta

Bakgrunden är att Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar.

Anders hade begärt en muntlig förhandling för att ett flertal expertvittnen ska kunna höras. Förvaltningsrätten anser att en muntlig förhandling ”är obehövlig”. Anders fall rör bland annat hans rätt till sin bostad och till sin egendom, vilka är civila rättigheter skyddade av Europakonventionen.

– Ett beslut om att medge muntlig förhandling i första instans ska var en huvudregel om inte exceptionella omständigheter föreligger. Att förvaltningsrätten ändå vägrar att medge muntlig förhandling är mycket anmärkningsvärt”, säger Stellan Gärde, som är juridiskt ombud.

Bor på Sanna gård

Sanna gård i Lekebergs kommun drivs av en stiftelse och har ett boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Anders, som har autism och svår utvecklingsstörning. Han flyttade till gården när han var 21 år och har bott där sedan dess.

Handikappförbunden anser att kommunen har agerat i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när de vill tvinga Anders att flytta. Enligt FN-konventionen har den enskilde rätt att välja var den vill bo och till det stöd som behövs för att kunna leva ett fullt ut delaktigt och inkluderat liv i samhället.

Läs mer

Klicka här för att läsa tidigare artiklar om Anders Ekströms strid mot tvångsflytten