Anhöriga kräver att livskunskap blir nytt obligatoriskt skolämne

Varje skolklass har normalt sett minst en elev med neuropsykiatriska funktionshinder. Nu kräver föräldrar, anhöriga och patienter att ämnet ”livskunskap” införs i alla skolor.

Livskunskap bör vara ett obligatoriskt skolämne så att alla elever får en chans att bli självständiga individer som kan fungera väl socialt. Det kräver nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa som samlar 13 olika patient- och anhörigorganisationer.

– Ämnet livskunskap bör löpa som en röd tråd genom hela skoltiden och ta upp frågor som självkännedom, empati, relationer, konflikter, droger och hur man hanterar svåra känslor, anser nätverket som går ut med en skrivelse till alla kommuner.

– Större insikt i mänskliga relationer kan ge lugnare skolmiljöer och få en positiv inverkan på de ungas framtida liv. Elever behöver träna sig i att möta problem som många kommer att träffa på. Exempelvis hur man kan få hjälp när någon mår dåligt, när någon blir mobbad, när någon erbjuder en knark och när någon far illa i en familj.

Nätverket har en haft en monter på Skolforum på Stockholmsmässan denna vecka för att informera om ätstörningar, tvångsbeteenden, depressioner, suicidtankar och psykiska funktionshinder. På plats har bland annat funnits Riksförbundet Attention och Riksföreningen Autism.

Nätverket har sin webbsida på http://www.nsph.se