Annika hyllas av FN-förbundet för kampen för delaktighet

Annika Jyrwall Åkerberg fick idag FN-förbundets pris för sitt arbete med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

I motiveringen heter det att Sverige fortfarande är ett land där personer med funktionsnedsättning osynliggörs. Annika hyllas för att hon gör viktiga insatser för att bryta detta och göra Sverige till ett land där alla är delaktiga.

Beslutet att ge priset till Annika gläder Handikappförbunden, som ”inte kan tänka sig en pristagare som bättre förtjänar priset”.

Annika Jyrwall Åkerberg är jurist och expert på människorättsfrågor. Hon är en känd profil inom funktionshindersrörelsen som jurist, utredare och författare.

Hon har betytt oerhört mycket för arbetet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, betonar Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Läs mer om priset på FN-förbundets webb