Äntligen – en begriplig vägledning till anpassad bostad

Webbsajten ”Bostadscenter.se” har blivit allt viktigare för familjer och enskilda som behöver göra bostadsanpassningar.
Lagom till mässan Hjultorget släpper man dessutom en guide för bostadsanpassning.
Efter tre år som projekt blir verksamheten nu permanent.

Fem olika rörelsehinderförbund har byggt upp Bostadscenter.se.
Här har både enskilda och professionella fått ta del av ett allt bredare utbud av information.
Bostadscenter.se har också svarat på många frågor via mejl och telefon, samtidigt som flera kurser och seminarier har anordnats.

– Många enskilda säger att de har fått mycket god hjälp och kursdeltagarna har varit extremt nöjda att döma av våra utvärderingar, säger Viveka Lindström, projektledare för Bostadscenter.

Kurserna har hittills vänt sig enbart till handläggare och andra professionella. För familjer och enskilda brukare har Bostadscenter anordnat informationsträffar. Till Hjultorget 22-23 maj 2012 planeras ett gratis seminarium.

– Vi planerar att göra fler informationsträffar för brukare, berättar Viveka Lindström.

Bostadsanpassningar är omgärdat av krångliga regler och många knepiga val. Även informationen om reglerna, från Boverket, har varit minst sagt krånglig. Dessutom skiljer det mellan hur kommuner informerar och tolkar reglerna.

Det nya är att Bostadscenter har information som är mer pedagogisk och utgår från brukarnas behov.

– Information om bidragsreglerna är bland det mest efterfrågade, säger Viveka Lindström.
– De flesta enskilda saknar kunskap. Handläggarna är ofta kunniga men det visar sig, gång på gång, att de medicinskt sakkunniga, som skriver intyg om behov av bostadsanpassning inte riktigt har klart för sig vem som gör vad.

– Om inte var och en har koll på sin egen roll är det svårt att få en bra lösning för den enskilde.

”Vad kommer det att kosta?” är en mycket vanlig fråga. Liksom ”vad har jag rätt till?”. Men det är ofta också svårt att förstå varför man inte får just den bostadsanpassning man tycker sig behöva. Ansökningar om bidrag till bostadsanpassning kan lätt utvecklas till en strid.

– Många vänder sig till oss när de har fått avslag på en ansökan och när vi tittar på närmare ser vi att avslagen ofta görs på tveksamma och ibland helt felaktiga grunder, säger Viveka Lindström.

Under försöksverksamheten har Bostadscenter hjälpt många enskilda att överklaga avslag till förvaltningsdomstolen.
– I dagsläget har vi fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta. I framtiden kanske det blir en förmån för medlemmarna i våra förbund, säger Viveka Lindström.

Informationen från myndigheterna är alltså så dålig att ni måste hjälpa till både med information och överklaganden?
– Ja, det kan man säga. Det är inte bara Boverkets information som är krånglig, det är också olika nivå ute hos kommunerna. En del, exempelvis Stockholm, har utmärkt information medan andra kommuner har en mycket lägre nivå.

Det finns mycket att se upp med kring bostadsanpassningar. Det handlar om allt från bidragsregler till byggnadsteknik. Ofta kan Svensk byggtjänsts bok ”Bygg ikapp” vara till hjälp på det tekniska området.
Men hur ambitiös man än är kan det bli fel i slutändan.

– Reglerna ger bara bidrag till det som anses nödvändigt och brukaren kanske vill ha en annan lösning. Då kan det bli diskussion om vad man egentligen har rätt till.

– Ofta är anpassningarna inte så vackra och det förekommer att folk blir förvånade över hur klumpigt det blir.
– Men om man vill komma upp till övervåningen kanske man ändå måste acceptera den där fula trapphissen, säger Viveka Lindström.

Slutsatsen är att det är viktigt att brukaren och familjen är med och påverkar så att det blir som man vill ha det – så långt det är möjligt.

Det bästa med Bostadscenter.se är att sajten ger ökad kunskap till alla berörda.
– Mer kunskap behöver både brukare och de som jobbar med anpassningar. Då kan vi få mycket bättre anpassningar och mindre frustration, säger Viveka Lindström.

Och snart finns ännu bättre stöd. Senast till Hjultorget i maj släpps en praktisk guide på bostadscenter.se där den också kan laddas ned.
– Vi gör en behovsguide som hjälper till att identifiera vilka anpassningar som är lämpliga. Den blir bra att ha med sig när man söker bidrag. Den ska göra det enklare att tänka igenom vad som är viktigast för den enskilde, säger Viveka Lindström.

Bild på planeringsverktyg.

I maj släpps också ett planeringsverktyg direkt på webbsajten, med ritmöjligheter och tredimensionella vyer (SE BILDEN OVAN).
Planerna låter något svävande, det har varit svårt att få fram detta verktyg och tidsplanen har varit svår att hålla.

– Vi ligger kanske lite före vår tid, eftersom vi inte lyckas få fram några produkter från tillverkarna i 3d-format. Tiden får utvisa hur användbart det blir, säger Viveka Lindström.