”Äntligen har vi fått lugn – då slår arbetstidsregler sönder tryggheten”

Nya arbetstidsregler hotar att slå sönder tryggheten för familjer som har barn med stora assistansbehov.
– Våra assistenter kommer att vara på jobbet 160 timmar men bara få betalt för 124 timmar och ingen möjlighet att arbeta mer, säger föräldern Evalena Helin
.

Hon ifrågasätter varför ”vi som är egna arbetsgivare för assistenterna bara får låta asssistenter arbeta 40 per vecka, sovande jour inräknat? Om jag köper assistansen så kan assistenterna arbeta 48 timmar, sovande jour inräknat.”

”Detta skapar otrygghet och få assistenter kommer att vilja arbeta hos oss små egna arbetsgivare”, skriver Evalena Helin i en insändare till Föräldrakraft.

Försäkringskassan försvarar reglerna med att man är bunden till den mycket gamla ”lagen om arbetstid med mera i husligt arbete”.

Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom Försäkringskassan, förklarar det så här:

– Lagen om husligt arbete gäller när man anställer egna assistenter i sitt hem.  Försäkringskassan är enligt socialförsäkringsbalken förhindrad att betala ut assistansersättning för tid som överstiger den arbetstid som regleras i lagen om husligt arbete.

Enligt Försäkringskassans bedömning får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar i veckan för en tid av högst fyra veckor. När det finns särskilda skäl får övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, men högst 300 timmar under ett kalenderår. Under vissa förutsättningar får förlängning av arbetstiden ske med högst 12 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

– Lagstiftningen är inte lätt att tillämpa då den tillkom under en helt annan tid, då hembiträden fanns, men den gäller fortfarande, säger Therese Karlberg.
Hon säger vidare att Försäkringskassan kommer att förtydliga vad som kan utgöra undantag från lagens huvudregel om maximalt 40 timmar per vecka.

Har ni eller kommer ni att föreslå förändringar av lagen och reglerna?
– Vi utreder den frågan just nu. Vi ser över tillämpningen med högsta prioritet så att inga enskilda ska drabbas.

– Vi har ännu inte föreslagit en regeländring. Det kan dock bli en konsekvens av den utredning vi just nu gör. Det beror på vilka undantag vi bedömer att vi kan göra inom ramen för rådande lagstiftning.

– Det är en knepig lagstiftning som får konsekvenser för enskilda, vi jobbar verkligen på i hög takt för att lösa detta.

Bakgrunden till att det har blivit stora problem med arbetstiderna just nu är att det den 1 juli 2013 infördes en bestämmelse i socialförsäkringsbalken att Försäkringskassan inte får betala ut assistansersättning om en personlig assistent arbetar mer än vad som anges i den gamla lagen om arbetstid i husligt arbete, i arbetstidslagen eller i kollektivavtal som uppfyller villkoren i 3 § arbetstidslagen.