Arbetsförmedlarna som hyllas av Hillevi Engström

– Ett fantastiskt bra resultat! Det var arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms omdöme när hon idag besökte Arbetsförmedlingens specialkontor för unga funktionshindrade vid Globen i Stockholm.

Hittills i år har 423 ungdomar med funktionsnedsättningar fått anställningar genom detta kontor, vilket kan jämföras med normalt 500 för ett helt år.

Ministern har besökt ett 50-tal arbetsförmedlingar runt om i landet, men det var först idag som hon fick träffa de förmedlare som är bäst på att fixa jobb till unga med funktionsnedsättningar.
Och hon var mäkta imponerad.

– Jag visste inte att detta är den enda specialförmedlingen för unga funktionshindrade. Jag trodde att det fanns fler. Det är något vi kan behöva fundera över. Man kan tänka sig att andra storstäder också har bra underlag. Jag tror på specialisering, sa Hillevi Engström.

Sedan hon själv lärt känna förmedlingen kommer hon nu att se till att Cristina Husmark Pehrsson, som just nu utreder lönebidrag och andra stödformer, också får inblick i hur specialförmedlarna vid Globen jobbar.

– Det är viktigt att vi ser över alla former av stöd. Idag har jag fått många bra argument för detta, sa Hillevi Engström.

Vilka är de viktigaste förklaringarna till att specialförmedlingen lyckas hjälpa så många unga med funktionsnedsättningar?
– Jag tror det är effekten av att man är flera förmedlare som arbetar tillsammans. Om man sitter själv på en mindre ort är man ganska ensam. Här kan man bli expert eftersom man får jobba med många ärenden och många olika personer. En läkare som opererar en gång per år blir inte lika skicklig som den som gör det regelmässigt.

Du har besökt många arbetsförmedlingar, vilka saker tycker du är viktigast att förändra?
– Stöden behöver förenklas och effektiviseras. Jag möter många arbetsgivare som har ett socialt engagemang men som inte riktigt vet hur de ska kunna hjälpa till.

– Arbetsfömedlarna behöver också ha fler arbetsgivarkontakter. Jag förstår att detta kan få stryka på foten lite om man har många arbetssökande att ta hand om. Men det är viktigt att ha arbtsgivarkontakter.

– Om man pratar gott om en verksamhet som Arbetsförmedlingen ökar människors benägenhet att söka hjälp där. Det är en viktigt uppgift för oss politiker och opinionsbildare.

– Bland många unga finns en väldigt skeptisk inställning till myndigheter. Ungdomar kommer inte för att de inte tror att de kan få hjälp. Det är viktigt att ändra på denna bild. En del Arbetsförmedlingar försöker söka upp ungdomarna med fältverksamhet. När vi har hög ungdomsarbetslöshet är det viktigt att ungdomarna får kontakt med en förmedlare och får hjälp, men det är ingen lätt nöt att knäcka.

Hur ser du på oron för en ny ekonomisk kris?
– Det gäller att intensifiera satsningarna för de grupper som riskerar långtidsarbetslöshet, eftersom den gruppen drabbas hårdast om det blir en nedgång igen.
– Men samtidigt ser vi att det snart blir arbetskraftsbrist. Om vi kan få in unga med funktionsnedsättningar på praktikplatser och lönebidragsanställningar nu så kommer de att behövas på arbetsmarknaden senare.

Men faran för en ny kris oroar dig?
– Det finns absolut en oro och vi måste ha resurser att möta en högre arbeslöshet. Vi är ett litet land som är beroende av exporten. Om det slutar komma beställningar på lastbilar från Scania och Volvo är det klart att det drabbar vår arbetsmarknad.

Vilka åtgärder är det ni kan sätta in?
– Vi måste stärka arbetsmarknadsinsatserna allmänt. Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för kriser.

– Men gruppen unga med funktionsnedsättningar har vi goda förhoppningar för, om vi bara får fler arbetsgivare som vågar. Viljan finns. Jag har pratat med så många arbetsgivare som vill! Så jag är ändå förhoppningsfull, sa Hillevi Engström.