”Arga doktorn” sätter fart på efterfrågan

Sedan SVT-programmet Arga doktorn nyligen uppmärksammade konduktiv pedagogik på Move & Walk ökar nu efterfrågan. Nu blir det dessutom möjligt för strokedrabbade patienter inom Västra Götalandsregionen att välja denna behandling.

– Mycket glädjande eftersom det finns ett stort behov av rehabilitering med konduktiv pedagogik för personer med stroke, säger Eszter Horvath Tothne, grundare av och VD för Move & Walk.

Tidigare är det främst personer med cp-skador som fått konduktiv pedagogik bekostad av regionen.

I TV-programmet Arga doktorn framträdde Jessica som drabbats av stroke. Under en månad med konduktiv pedagogisk rehabilitering förbättrades hennes funktioner markant, enligt Move & Walk.

Även om Move & Walk har avtal med flera landsting omfattas inte alltid stroke-patienter av avtalen, trots att behandlingen lämpar sig bra för att få tillbaka de funktioner som patienten hade innan han eller hon fick stroke, uppger företaget i en pressrelese.