Assistans för barn stoppas enligt läckt förslag från LSS-utredning

Funktionsrättsrörelsen publicerar idag ny information om de förslag som regeringens LSS-utredning arbetar med. Bland annat föreslås stopp för assistans till barn och att endast praktiska hjälpbehov ska ge rätt till assistans.

”Listan på föreslagna försämringar är så mycket längre än vi någonsin kunnat föreställa oss”, skriver bland annat Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel idag.

I debattartikeln räknar man bland annat upp följande förslag:

  • En schablon för alla med assistansersättning på 15 timmar per vecka utöver tiden för att få hjälp med grundläggande behov. Konsekvenserna skulle bli förödande och innebära att många personer med omfattande behov inte kommer att kunna bo i sina hem utan tvingas flytta till särskilda boendeformer.
  • Rätten till assistans för barn under 16 år försvinner. Barn under 16 år ska istället få stöd inom ramen för den nya insatsen personligt stöd till barn. Konsekvensen skulle bli att lejonparten av omvårdnaden faller tillbaka på redan hårt belastade föräldrar. Dessutom förlorar föräldrarna möjligheten att avgöra vem som tar hand om deras barn. Risken är uppenbar att barn inte längre kan växa upp hemma i sin familj.
  • Endast praktiska hjälpbehov ska berättiga till personlig assistans. Behov på grund av psykiska funktionsnedsättningar ska inte längre ge rätt till stöd med självbestämmande. Konsekvensen skulle bli att många personer med psykiska funktionsnedsättningar inte längre kan leva som andra.
  • Ledsagarservice försvinner för att istället omfattas av den nya insatsen Personlig service och boendestöd. Något som kommer att innebära inskränkt frihet för många personer med synnedsättning.

Förslagen ovan är överraskande med tanke på att regeringen i våras ändrade direktiven till utredningen och tog bort kravet på besparingar.

Förslagen överraskar också med tanke på partiernas vallöften om att satsa på LSS och personlig assistans:

– Efter samtliga partiers vallöften om att upprätta intentionerna med LSS känner vi oss trygga med att ingen politiker kommer att vilja ta i utredningsförslagen med tång. Men utan några förändringar av lagen är vi djupt oroade för att den rådande rättstillämpningen kommer att cementeras. I så fall kommer bärande funktionshinderspolitiska ambitioner att gå om intet, skriver funktionsrättsrörelsen i debattartikeln.