Assistansanordnarna: Nu realsänks ersättningen kraftigt

46 miljoner kronor i höjda arbetsgivarkostnader årligen. Den ekonomiska smällen drabbar medlemmarna i branschorganisationen Assistansanordnarna på grund av slopad ungdomsrabatt.

– För våra medlemmar som sätter verksamhet före vinst blir konsekvenserna snabbt kännbara, säger Cecilia Blanck, ordförande för Assistansanordnarna.

– Regeringen måste snabbt visa oss en lösning. Hur ska assistansersättningen räcka till de kostnader som är oundvikliga för att anordna assistans av godtagbar kvalitet? Det går inte att bara vänta och se, då finns det snart inga kooperativ och seriösa assistansanordnare kvar, säger Cecilia Blanck.

Beräkningen bygger på en medlemsenkät inom Assistansanordnarna. 15 av Assistansanordnarnas 20 medlemmar har svarat på enkäten.

I snitt innebär slopandet av ungdomsrabatten en kostnadsökning med fem kronor per assistanstimme, när höjningen slagit igenom fullt ut. Ovanpå det tillkommer redan avtalade lönehöjningar med i år ytterligare minst 7 kronor per assistanstimme.

Schablonen höjdes bara med 4 kronor 2015 till 284 kronor per timme. Det innebär att den redan nu realsänkts med 8 kronor per assistanstimme.

– Det motsvarar exempelvis alla utbildningskostnader hos någon med mycket kvalificerad assistans. Försäkringskassan har föreslagit 4 kronor i höjning även nästa år, och frågan är nu hos regeringen, säger Cecilia Blanck.