Assistansbeslut för barn är fortfarande rättsosäkra

Vad är ”normalt föräldraansvar” när rätten till assistans för barn ska bedömas?
Försäkringskassan har fortfarande ingen koll – och det leder till stor osäkerhet kring assistansbeslut för barn.
Nu kräver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, att Försäkringskassan skärper sig.

Det är inte första gången som Försäkringskassan kritiseras för att göra godtyckliga bedömningar av om ett barn har rätt till personlig assistans.

UPPDATERING: Utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” (maj 2021) föreslår nya regler för föräldraansvar vid personlig assistans. Läs mer i De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till assistans.

Frågan har varit en het potatis i många år.

Bland annat har Riksrevisionen slagit larm om att Försäkringskassans beslut varken är enhetliga eller rättssäkra.

Även branschen och handikapporganisationer har kritiserat rättsosäkerheten vid många tillfällen. Massor av avslag har visat sig vara felaktiga när besluten har överklagats, bland annat enligt en rapport från företaget Assistansia (numera: Humana) år 2011.

Trots det har Försäkringskassan inte gjort några större framsteg med att rätta till bristerna.

Regeringen har också varit passiv och hittills inte gjort något för att förtydliga reglerna.

Idag släppte ISF en rapport som drar ungefär samma slutsats som Riksrevisionen: att Försäkringskassan inte har en enhetlig handläggning av assistans för barn.

Det är definitionen av ”föräldraansvar” som är det stora problemet för Försäkringskassan och dess handläggare.

När man bedömer barns behov av personlig assistans ska man räkna bort det ”normala” föräldraansvaret, det hjälpbehov som även barn utan funktionsnedsättning har.

Kruxet är att ingen vet hur man ska bedöma vad som är normalt föräldraansvar. Lagen ger ingen vägledning om hur det ska räknas fram.
I praktiken blir det upp till enskilda handläggare att göra bedömningar och dessa blir ofta godtyckliga.

”Handläggare tvingas ofta ta ställning utifrån egna och kollegors erfarenheter inför beslut om hur stort avdraget för föräldraansvaret ska vara i enskilda fall”, skriver ISF i ett pressmeddelande idag.

Inspektionen efterlyser två åtgärder för att skapa enhetliga och rättssäkra bedömningar.

För det första vill ISF att Försäkringskassan tar fram ett verktyg för bedömning av normalt föräldraansvar för barn i olika åldrar.

ISF begär också att regeringen utreder de rättsliga reglerna kring föräldraansvar.