Nyheter

Assistansbeslut för barn är fortfarande rättsosäkra


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Hård kritik idag från Inspektionen för socialförsäkringen

 

Vad är ”normalt föräldraansvar” när rätten till assistans för barn ska bedömas?
Försäkringskassan har fortfarande ingen koll – och det leder till stor osäkerhet kring assistansbeslut för barn.
Nu kräver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, att Försäkringskassan skärper sig.

Vad är ”normalt föräldraansvar” när rätten till assistans för barn ska bedömas?
Försäkringskassan har fortfarande ingen koll – och det leder till stor osäkerhet kring assistansbeslut för barn.
Nu kräver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, att Försäkringskassan skärper sig.

Det är inte första gången som Försäkringskassan kritiseras för att göra godtyckliga bedömningar av om ett barn har rätt till personlig assistans.

Frågan har varit en het potatis i många år.

Bland annat har Riksrevisionen slagit larm om att Försäkringskassans beslut varken är enhetliga eller rättssäkra.

Även branschen och handikapporganisationer har kritiserat rättsosäkerheten vid många tillfällen. Massor av avslag har visat sig vara felaktiga när besluten har överklagats, bland annat enligt en rapport från företaget Assistansia (numera: Humana) år 2011.

Trots det har Försäkringskassan inte gjort några större framsteg med att rätta till bristerna.

Regeringen har också varit passiv och hittills inte gjort något för att förtydliga reglerna.

Idag släppte ISF en rapport som drar ungefär samma slutsats som Riksrevisionen: att Försäkringskassan inte har en enhetlig handläggning av assistans för barn.

Det är definitionen av ”föräldraansvar” som är det stora problemet för Försäkringskassan och dess handläggare.

När man bedömer barns behov av personlig assistans ska man räkna bort det ”normala” föräldraansvaret, det hjälpbehov som även barn utan funktionsnedsättning har.

Kruxet är att ingen vet hur man ska bedöma vad som är normalt föräldraansvar. Lagen ger ingen vägledning om hur det ska räknas fram.
I praktiken blir det upp till enskilda handläggare att göra bedömningar och dessa blir ofta godtyckliga.

”Handläggare tvingas ofta ta ställning utifrån egna och kollegors erfarenheter inför beslut om hur stort avdraget för föräldraansvaret ska vara i enskilda fall”, skriver ISF i ett pressmeddelande idag.

Inspektionen efterlyser två åtgärder för att skapa enhetliga och rättssäkra bedömningar.

För det första vill ISF att Försäkringskassan tar fram ett verktyg för bedömning av normalt föräldraansvar för barn i olika åldrar.

ISF begär också att regeringen utreder de rättsliga reglerna kring föräldraansvar.

    

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG