Assistansersättningen snabbutreds igen

Assistansersättningen blir föremål för ännu en snabb utredning. Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att analysera kontrollen av hur pengarna används.

Men allra först ska Statskontoret granska Försäkringskassans styrning och kontroll av utbetalningarna.
Statskontoret ska också lämna konkreta förslag till hur eventuella problem kan begränsas.
Vidare ska man ta en titt på vilken roll andra aktörer spelar, till exempel assistansföretag.
Syftet är att öka säkerheten kring utbetalningarna.
Senast den 30 juni ska Statskontoret presentera sina förslag till förbättringar.