Attention rasar mot nya straffavgifter

Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

Riksförbundet Attention rasar mot regeringens utredning om nya straff för den som lämnar fel uppgifter för bidrag.
– Ena dagen bedyras vikten av mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Nästa dag införs sanktioner som drabbar precis samma grupper, skriver Ann-Kristin Sandberg.

Riksförbundet Attention rasar mot regeringens utredning om nya straff för den som lämnar fel uppgifter för bidrag.

– Ena dagen bedyras vikten av mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Nästa dag införs sanktioner som drabbar precis samma grupper, skriver Ann-Kristin Sandberg, Attentions ordförande.

Förbundet är mycket kritiskt till den statliga utredningen som las fram i januari 2011 och som nu remissbehandlas.

– Den grupp vi representerar är redan hårt ansatta genom de förändringar som införts i trygghetssystemen. Ett humanare och mer konstruktivt sätt att minska felaktigheterna vore att se över och rätta till de systemfel som uppenbarligen finns. I stället för klappjakt på enskilda behövs bättre bemötande och kontakt mellan klient och handläggare, tydligare information och effektivare rutiner, skriver Attention.

Många personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD) och språkstörning är medlemmar i Attention, liksom många med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Just dessa grupper kommer oförskyllt att drabbas av sanktionerna, anser Attention.

– Våra medlemmar kan ha svårt att uttrycka sina behov på ett sätt som myndigheterna förstår. Bristande kunskap och kompetens inom myndigheterna bidrar också till ett dåligt bemötande av människor med funktionsnedsättningar som inte syns utanpå. Vi efterfrågar därför ett preventivt och stödjande arbete inom myndigheterna, istället för ett defensivt och straffande, skriver Attention.

Straffavgifterna blir som en extra avgift för att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, menar Attention.

Publicerad:
2011-10-05

Av: Redaktionen

Nyckelord:
ADD, ADHD, NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ekonomi


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan