Nyheter

Attention rasar mot nya straffavgifter


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Riksförbundet Attention rasar mot regeringens utredning om nya straff för den som lämnar fel uppgifter för bidrag.
– Ena dagen bedyras vikten av mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Nästa dag införs sanktioner som drabbar precis samma grupper, skriver Ann-Kristin Sandberg.

Riksförbundet Attention rasar mot regeringens utredning om nya straff för den som lämnar fel uppgifter för bidrag.

– Ena dagen bedyras vikten av mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Nästa dag införs sanktioner som drabbar precis samma grupper, skriver Ann-Kristin Sandberg, Attentions ordförande.

Förbundet är mycket kritiskt till den statliga utredningen som las fram i januari 2011 och som nu remissbehandlas.

– Den grupp vi representerar är redan hårt ansatta genom de förändringar som införts i trygghetssystemen. Ett humanare och mer konstruktivt sätt att minska felaktigheterna vore att se över och rätta till de systemfel som uppenbarligen finns. I stället för klappjakt på enskilda behövs bättre bemötande och kontakt mellan klient och handläggare, tydligare information och effektivare rutiner, skriver Attention.

Många personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD) och språkstörning är medlemmar i Attention, liksom många med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Just dessa grupper kommer oförskyllt att drabbas av sanktionerna, anser Attention.

– Våra medlemmar kan ha svårt att uttrycka sina behov på ett sätt som myndigheterna förstår. Bristande kunskap och kompetens inom myndigheterna bidrar också till ett dåligt bemötande av människor med funktionsnedsättningar som inte syns utanpå. Vi efterfrågar därför ett preventivt och stödjande arbete inom myndigheterna, istället för ett defensivt och straffande, skriver Attention.

Straffavgifterna blir som en extra avgift för att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, menar Attention.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG