Bara 16 procent av jobbsökande med synskada fick anställning

Foto på arbetsförmedlingBara 16 procent av de personer med synskada som var anmälda på Arbetsförmedlingen förra året fick jobb. ”Helt oacceptabelt. Många synskadade har bra utbildning och ändå erbjuds de inte anställning”, säger Urban Fernquist, verksamhetsledare på SRF.

Arbete är ett av de områden som prioriteras när Synskadades Riksförbund håller kongress i Bålsta den 16-19 oktober.

Hälsofrågor står också i fokus. Undersökningar gjorda både av förbundet och av Folkhälsoinstitutet visar att synskadade har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Enligt organisationen behövs bättre stöd för att synskadade ska klara vardagslivet och inte bli så stillsittande.

Synskadades Riksförbund finns på http://www.srfriks.org/