Nyheter

Bara en riktigt stark opinion kan stoppa attackerna

Denna artikel handlar om


Annons
Annons för Misa
Ledare ur Föräldrakraft nr 3, 2016.

 

Socialdepartementet slog före sommaren fast att kostnaderna för personlig assistans måste minska. Samtidigt skön­målar man sina ambitioner för LSS, lagen om stöd och service, med vackra ord om jämställdhet och brottsbekämpning.

Socialdepartementet slog före sommaren fast att kostnaderna för personlig assistans måste minska. Samtidigt skön­målar man sina ambitioner för LSS, lagen om stöd och service, med vackra ord om jämställdhet och brottsbekämpning.

Regeringen nöjer sig inte med att ”dämpa” kostnadsutvecklingen. Det nya målet är direkta minskningar av assistanskostnaderna oavsett behoven. Det framgår av direktiven för nya LSS-utredningen.

Detta nya fokus är en mycket allvarlig utveckling som borde väcka starka reaktioner hos hela Sveriges befolkning. När välfärden hotas för personer med stora funktionsnedsättningar skapar vi en osäker framtid för alla. I oroliga tider måste vi tvärtom visa att vi prioriterar tryggheten för de mest utsatta.

När S-regeringen nu mer eller mindre går i bräschen för försämringar är funktionshinderrörelsen alltför svag och splittrad för att sätta sig till verkligt motvärn. De protester som ägt rum har inte haft någon större påverkan på vare sig socialdepartementet eller Försäkringskassan, som fortsätter att steg för steg begränsa rätten till stöd.

S-regeringen verkar dessutom vilja undvika debatt, genom att se till att nya LSS-utredningen blir klar först efter valet 2018.

Någon djupare analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av försämrade LSS-stöd finns inte heller. Vad betyder assistans för arbetsmarknaden, skatteintäkterna och delaktigheten?

I juni avled tragiskt nog Karl Grunewald, efter ett långt liv fyllt av en exceptionellt framgångsrik kamp för personer med funktionsnedsättningar. Hans orädda kamp saknar motstycke. Det var med hjälp av opinionsbildning som han blev så framgångsrik. Hans kritik mot missförhållanden fick enormt genomslag i medier och i samhällsdebatt. ”Att över-
tyga blev mitt livs innehåll”, sa han i en intervju i Föräldrakraft våren 2014.

Glädjande nog har Bengt Westerberg, ansvarig minister för LSS-reformens införande, nu engagerat sig i opinionen mot försämringarna. Men det behövs många fler engagerade och ett mycket större tryck från allmänheten om Grunewalds kamp för människovärde ska föras vidare.

    

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp – nytt kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida