Barack Obama vill stoppa diskriminering

Barack Obama är den enda amerikanska president som redan före valet presenterat ett handikappolitiskt valprogram. Han har bland annat utlovat lika rättigheter, stopp för diskriminering och en reform som påminner om personlig assistans enligt svensk modell.

Bild på Barack Obama.Rekordmånga amerikaner med funktionsnedsättningar lär ha deltagit i 2008 års presidentval. Den amerikanska handikapporganisationen AAPD uppskattade före valet antalet röstande med funktionsnedsättningar till 20 miljoner, en tioprocentig ökning, och ser detta som ett bevis på att handikappvärlden har ett växande inflytande på politiken.

Barack Obama gav ovanligt klara besked före valet om vad han vill genomföra. Han var den första presidentkandidaten någonsin som lade fram ett handikappolitiskt valprogram, enligt Lars Lindberg i senaste numret av DHR:s Svensk Handikapptidskrift.

Bland de vallöften som Barack Obama utfärdade kan nämnas att ytterligare 100_000 personer med funktionsnedsättningar ska anställas av den amerikanska staten inom fem år. Han kommer också att skärpa kraven på att företag som har federala kontrakt har ”positiv särbehandling” av medarbetare med funktionsnedsättningar.

Småföretagare som själva har funktionsnedsättningar ska få ökat stöd, utlovar Barack Obama.

Den nye presidenten tänker ta ett helhetsgrepp genom att inrätta en nationell kommission som ser över stöden inom sjukvård, arbetsmarknad, socialtjänst med mera. Syftet är bland annat att förbättra möjligheterna att få arbete.

Presidenten vill förbättra möjligheterna, genom exempelvis personlig assistans, att bo kvar hemma istället för att flytta in på institution.

Under Barack Obama kommer USA att underteckna och ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, något som annars inte hade varit någon självklarhet.

”Det är ett stort steg i sig, eftersom USA inte alltid har undertecknat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, till exempel barnkonventionen”, konstaterar Lars Lindberg på sin blogg om USA-valet . (Besök http://usaval2008.wordpress.com för dig som vill veta mer.)

Läs mer om Barack Obamas vallöften här:
http://www.barackobama.com/issues/disabilities/