Barn från landets alla specialskolor lockas av Nyköpings historia

Barn från landets alla specialskolor samlas för en historisk
upplevelsedag på Nyköpingshus den 7 maj. Det ingår i Sörmlands museums
satsning på besökare i behov av särskilt stöd.

Det är Sörmlands museum som bjuder in barn med funktionsnedsättningar till en spännande dag med mycket historia.

– Barnen kommer att få prova på diverse historiska aktiviteter som bågskytte med fasta och lösa bågar, tornering med rullstol och på trähäst, svärdfäktning och repslagning. De modigaste kan besöka de mörka kasematterna eller bada i träbalja. Man kan också få leka arkeolog, berättr Ingegerd Wachtmeister på Sörmlands museum.

Dagens höjdpunkt blir en tornering med ”Bockens kämpar” ute på slottsvallarna.

Arrangörer är bland annat Specialskolemyndigheten, Åsbackaskolan, museet och Sörmlands kommun.

– Upplevelsedagen är ett led i vårt långsiktiga arbete med att bemöta besökare med särskilda behov, säger Ingegerd Wachtmeister. Museets pedagogiska personal har stor erfarenhet av att arbeta med besökare som har särskilda behov och de vidareutbildar sig kontinuerligt inom detta område.

Museets hemsida finns på http://www.sormlandsmuseum.se/