Nyheter

Barn i kläm vid oklart hjälpmedelsansvar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barn och unga hamnar ofta i kläm när landsting och kommun inte kommer
överens om vem som ska stå för vilka hjälpmedel. Nu föreslår en ny
rapport från Hjälpmedelsinstitutet att kommuner och landsting borde
komma överens i lokala skriftliga överenskommelser och förtydliga
respektives ansvarsområden.

Rapporten Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan?Barn och unga hamnar ofta i kläm när landsting och kommun inte kommer överens om vem som ska stå för vilka hjälpmedel. Nu föreslår en ny rapport från Hjälpmedelsinstitutet att kommuner och landsting borde komma överens i lokala skriftliga överenskommelser och förtydliga respektives ansvarsområden.

– Man måste tydliggöra vem som har ansvar för de olika hjälpmedlen. Landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel som barnet har i hemmet och på fritiden och kommunen ansvarar för pedagogiska hjälpmedel som barnet behöver i skolan, säger Ulla-Britt Blomquist, projektledare från Hjälpmedelsinstitutet.

Föräldrar uppfattar det ofta som att kommun och landsting skjuter ifrån sig ansvaret på varandra. När ett barn med kognitiva svårigheter behöver en dator kan det vara ett hjälpmedel han eller hon behöver både hemma och i skolan. Ofta bidrar ifrånskjutandet av ansvar till att det är krångligt att få hjälpmedel och att det tar längre tid än det borde.

– Olika hjälpmedelsinstanser inom landstinget och olika skolor har ofta väldigt skild syn på hjälpmedel, därför kan en gemensam överenskommelse bidra till att man slipper många av de meningsskiljaktigheter som finns idag mellan landsting och kommun, säger Ulla-Britt Blomquist.

Hon menar att man genom en skriftlig överenskommelse får en gemensam grund att stå på och att man sedan utifrån den får enklare att ta beslut om vem som är ansvarig för olika hjälpmedel.

– Det går heller inte att göra en detaljerad lista över vilja hjälpmedel som landstinget respektive kommunen är ansvarig för. Hjälpmedlen används i olika syften och alla barn är unika, vilket gör att man inte kan i detalj gå in på ansvarsområden, säger Ulla-Britt Blomquist.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, var beställare av utredningen och välkomnar rapporten. Man vill nu satsa på att föra informationen vidare till sina medlemmar om att man borde förtydliga ansvarsområden mellan kommun och landsting.

Örebro läns landsting är en av de intresserade landstingen som har väntat på rapporten.

– Vi har sett att det ibland blir problem i tolkningen av vad som är pedagogiska och personliga hjälpmedel och vi har redan startat en dialog med kommunerna i vårt landsting. Nu är vårt mål att så fort som möjligt se över om vi kan få till stånd en skriftlig överenskommelse, säger Christina Gullberg, områdeschef för habiliteringen i Örebro läns landsting.

Hon är positiv till att få ett tydligare och bättre samarbete med kommunerna.

– Nu ska vi försöka reda i det här. Jag vet inte hur mycket det kommer påverka föräldrar och barn, men det borde leda till att skolsituationen blir bättre för våra elever och att det i vissa fall går fortare för barn att få sina hjälpmedel, säger Christina Gullberg.

Rapporten ”Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan?” går att beställa eller ladda ner på Hjälpmedelsinstitutets hemsida: www.hi.se/shopping/ShowItem____8793.aspx

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion