Barn kan fortfarande väljas bort – skollagen måste ändras

DEBATTARTIKEL. Regeringen har sagt sig prioritera barnrättsfrågor. Då krävs det att arbetet för att stärka alla barns rättigheter och möjligheter intensifieras. De rekommendationer som FN:s barnrättskommittén lämnat till regeringen utgör en bra start.

FN är tydliga – Sverige brister i arbetet för barn med funktionsnedsättning

Alla länder som har skrivit på barnkonventionen granskas regelbundet av FN:s barnrättskommitté.

Det är ett stort antal civilsamhällesorganisationer som står bakom kommitténs arbete, där vi skriver som representanter för flera av Sveriges förbund som arbetar med funktionsrättsliga frågor. Vi har gemensamt tagit fram rapporter som handlar om hur barn med funktionsnedsättning i Sverige kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Vi kan konstatera att för att främja barns rättigheter i Sverige måste den praktiska tillämpningen av barnkonventionen bli bättre inom myndigheter, rättsväsende, skolor och hälso- och sjukvård.

Den svenska regeringen frågades ut av kommittén den 16-17 januari 2023 i Geneve, och i början av februari offentliggjordes granskningen.

4 uppmaningar från FN till Sverige

FN:s barnrättskommitté rekommenderar följande till den svenska regeringen:

1. Säkerställ rätten för barn med funktionsnedsättning att bli hörda och att få lämpligt kommunikationsstöd i allt beslutsfattande som påverkar dem, att alla beslut baseras på individuella bedömningar och att även information om beslutsunderlag är tillgänglig.

2. Förstärk stödet för socialt liv och individuell utveckling för barn med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka deras tillgång till personlig assistans, rehabilitering och hjälpmedel.

3. Öka antalet stödlärare och bygg upp föräldrars, lärares och andra yrkesverksammas kapacitet att identifiera behoven hos barn med funktionsnedsättning.

4. Stärkta åtgärder för att säkerställa inkluderande utbildning för alla barn med funktionsnedsättning, genom att:
Avskaffa bestämmelsen i skollagen som gör acceptansen av ett barn med funktionsnedsättning beroende av vissa faktorer
– Anpassa läroplaner och utbildning och tilldela specialiserade lärare och yrkesverksamma i integrerade klasser så att barn med funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter får individuellt stöd och vederbörlig uppmärksamhet.

Oacceptabelt att skolor fortfarande kan välja bort barn

Vi vill stanna lite vid den fjärde punkten. Det är helt oacceptabelt att skollagen ger skolor möjlighet att tacka nej till elever med funktionsnedsättning med hänvisning till ekonomiska och organisatoriska svårigheter.

Barnrättskommittén förmedlade denna kritikpunkt även 2015 – men sedan dess har det inte hänt någonting.

Det innebär att elever med funktionsnedsättning i praktiken inte har samma möjlighet till fria skolval som andra barn. Vi hoppas att det i stället blir ändring den här gången – skolor ska inte kunna säga nej till elever med funktionsnedsättning på så lösa grunder.

Regeringen måste öka ansträngningarna

När barnrättskommitténs utfrågning ägde rum tidigare i år representerades regeringen av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Det var första gången som Sverige skickade en minister och det visar att regeringen prioriterar barnrättsfrågor och lägger stor vikt på granskningen och barnrättskommitténs arbete.

Men då krävs också ett intensifierat arbete för att stärka alla barns rättigheter och möjligheter i praktiken.

De rekommendationer som FN:s barnrättskommitté har lämnat till regeringen utgör en bra start. Det är tydligt att det finns mycket för regeringen, myndigheter, regioner och kommuner att göra. Vår uppmaning är därför tydlig: Ta rekommendationerna på allvar och förvandla dem till konkret politik och långsiktiga satsningar.

Barnkonventionen gäller för alla barn, inte bara för vissa.

Maja Frankel, generalsekreterare, Stiftelsen Friends
Christina Heilborn, förbundssekreterare, Riksförbundet FUB
Johan Klinthammar, förbundsordförande, RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga
Niklas Mattsson, förbundsordförande, Synskadades Riksförbund

 

FN:s barnsrättskommittés rekommendationer som pdf på engelska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *