Barn med migrän måste få hjälp tidigt

Barn och unga som drabbas av migrän måste få en diagnos så tidigt som möjligt.
Det är en av de viktigaste frågorna för Ingemar Färm, ny ordförande i Migränförbundet.
– Tyvärr finns stora kunskapsbrister bland lärare och skolsköterskor, säger han.

Hur kommer det sig att du valts till ordförande för Svenska Migränförbundet?
– Förbundet hade haft täta byten på ordförandeposten under senare år och behövde en erfaren organisationsmänniska. Jag har varit ordförande i Handikappförbunden, HSO, och var ”ledig pensionär”. Jag har två barnbarn med migrän så jag har egen erfarenhet av frågorna.

Vilken är den viktigaste frågan när det gäller migrän bland barn och unga?
– Att så tidigt som möjligt få rätt diagnos. Det är grunden för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det förutsätter att lärare och skolsköterskor med flera är tillräckligt medvetna och kunniga. Tyvärr finns här stora brister.

Hur jobbar förbundet med barn- och ungdomsfrågor?
– Vi har nyligen avslutat ett ungdomsprojekt med stöd från Arvsfonden. Det har resulterat i skriften ”Huvudvärk? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna”. Flera av våra föreningar har också tagit fram material, som särskilt riktar sig till föräldrar, barn och ungdomar. Förbundet håller precis på att förbereda bildandet av en ungdomssektion, som vi kallar ”Generation e”, som i e-post och annat elektroniskt. Vi ska också bilda en barn- och föräldragrupp.

Vad kan man göra som förälder?
– Ta sitt barns symptom på allvar och begära en diagnos. Kolla gärna bakåt i släkten om det finns migrän eller allvarlig huvudvärk. Ta reda på mer om vad migrän är och vad barnet bör undvika för att förebygga anfall. Det är stor brist på migränspecialister men man kan kontakta Migränförbundet för att få råd om vart man kan vända sig.

Du är kritisk till läkemedelsförsäljningen, varför?
– Jag är inte kritisk till läkemedelsförsäljning i sig. Det är väldigt många människor, som har en bra livskvalitet tack vare väl fungerande läkemedel. Läkemedelsutlöst huvudvärk har dock blivit ett allt större problem och kan både dölja och förvärra migrän. Den fria försäljningen av receptfria värktabletter och osund marknadsföring bidrar till problem. På ett seminarium i Almedalen i somras redovisades exempel på marknadsföring i TV av värktabletter till barn, värktabletter tillsammans med godis på receptionsdisken på hotell och marknadsföring av värktabletter som dagen-efter-piller.

Hur är framtidsutsikterna för alla som har migrän?
– Forskningen går framåt och idag finns både väl fungerande läkemedel och andra bra behandlingsmetoder. Tyvärr finns fördomar om migrän. Migrän och andra allvarliga huvudvärkssjukdomar tas inte på allvar, vilket leder till att de berörda inte får diagnos och behandling tillräckligt tidigt. Det leder till att många blir långtidssjukskrivna, arbetslösa och förtidspensionerade.