Barn utestängs från fritidsaktiviteter

Varannan kommun har inga åtgärdsplaner för att involvera barn och ungdomar med funktionshinder i fritidsverksamheten. Sämst på arbetet är små kommuner med mindre än 12 500 invånare. Det visade en rapport från HSO, Handikappförbunden som publicerades 2006. Nu kommer en ny inspirerande handbok till alla som arbetar med fritidsverksamheten från HSO och Barnombudsmannen.
   
– Det är dags att synliggöra barnen. Satsningarna kostar ingenting. Nu finns ett unikt redskap för att göra någonting. Jag uppmanar alla som ansvarar för fritidsfrågor att ta till sig de goda exemplen i skriften, säger Örjan Brinkman, generalsekreterare på HSO.

De stora bristerna som finns hos kommunerna är den dåliga samordningen, negativa attityder hos ledare, bristen på tillgänglighet och att det finns ont om ledsagare. Många kommuner anser att det är krångligt och svårt att involvera barn med funktionshinder i den vanliga fritidsverksamheten och skjuter istället gärna över den på handikappföreningar, handikappidrotten och barn- och ungdomshabiliteringen.

– Det är viktigt att lyssna till vad barnen själva vill göra och inte vad vuxna anser att de kan göra. Barn med funktionshinder är i första hand barn, säger barnombudsmannen Lena Nyberg som understryker att FN:s konvention om barnens rättigheter tydligt säger att inget barn får diskrimineras eller utestängas från en fritidsaktivitet på grund av ett funktionshinder.
   
Barnombudsmannen Lena Nyberg menar att kommunerna måste följa FN-konventionen om barns rättigheter.    
   
– Barnens funktionshinder ska inte begränsa deras liv och utveckling, säger Lena Nyberg.

Med handboken ”Mer än bara lite kul – En skrift om hur vi kan utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar” hoppas HSO och Barnombudsmannen inspirera kommuner att släppa in alla barn i fritidsverksamheten och se att alla tjänar på det. För barn med funktionshinder är det extra viktigt att ha en rolig fritid, eftersom leken och fritiden bidrar till en rolig och aktiv habilitering. Barnen har också rätt att känna samma sociala gemenskap som alla barn.

Så här fixar man en bättre fritid för alla:
• Samverkan mellan alla aktörer som arbetar med barnen.
• Barnet ska själv få välja aktivitet.
• Personligt stöd till det barn som behöver det i samband med en aktivitet.
• Stöd och handledning till ledare.
• Barnet måste låtas prova nya aktiviteter i små steg.
• Kartläggning och uppföljning.

Läs och ladda ner hela rapporten hos:
Handikappförbunden: www.hso.se
Barnombudsmannen: www.bo.se