Barn vårdas för 1200 kronor – eller 8000

1200 kronor eller 8000 kronor? Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller hur mycket barn- och ungdomsvården kostar. Det visar en analys från Socialstyrelsen.

Behoven varierar mellan kommunerna men det finns även andra förklaringar till skillnaderna.

Prioriteringar och styrning spelar också stor roll, enligt Socialstyrelsen, som anser att mycket talar för att det går att förbättra verksamheten och resursanvändningen.

Kostnaderna för köp av verksamhet har också analyserats och det visade sig att andelen inköp var högst inom bland annat barn- och ungdomsvård. Men hur stor andelen inköpt verksamhet var tycks inte ha någon betydelse för kommunens kostnader. Det var varken dyrare eller billigare att lägga ut verksamhet.

Några andra fakta ur analysen:

* Kostnaden för barn- och ungdomsvård per person i åldern 0-20 år varierar mellan 1230 och 8050 kronor.

* Kostnaden för institutionsvårds av barn och unga varierade mellan 1100 kronor per dygn till 8400 kronor per dygn.

* Kostnaden för särskilt boende för personer med funktionshinder varierade mellan 220 000 kronor till 1 miljon kronor per person och år.

Mer om rapporten på socialstyrelsens webbsajt.