Barnastma kan upptäckas vid födseln

Barn som föds med störd lungfunktion lider större risk att utveckla astma. Det visar en norsk studie. Den nya upptäckten visar att sjukdomen i vissa fall kan finnas hos barnen redan vid födseln.

– Vi fann att barn som föds med reducerad lungfunktion, oftare har astma vid tio års ålder eller har haft det under sin uppväxt jämfört med barn som fötts med en normal lungfunktion, säger överläkare Karin Lödrup-Carlsen vid Ullevåls Universitetssjukhus i Oslo till Göteborgsposten.

Enligt studien har barn med nedsatt lungfunktion en trefaldigt förhöjd risk för astma. 803 barns lungfunktion mättes och 614 av dem följdes upp när de var tio år gamla. De gamla mätningarna jämfördes med astmafrekvensen hos barnen. Man kunde se att barnen som utvecklat astma i större utsträckning hade ett annorlunda andningsmönster från födseln. Detta kan tolkas som att sjukdomen i många fall redan finns med när barnet föds.

– Nu är vi väldigt nyfikna på vilka faktorer som har betydelse för sjukdomen. Det är inte trånga luftvägar, utan något annat. Vi vet inte om det handlar om genetik eller miljöpåverkan i moderlivet, eller något helt annat, säger Karin Lödrup-Carlsen.

Men hon vill understryka att även miljöfaktorer har en påverkan på astma hos barn och att långt ifrån alla barn har astma från födseln. Även miljöfaktorerna hos små barn kan påverka en utveckling av astma.

Än så länge vet man inte hur samspelet mellan arv och miljö ser ut. Det är något för forskarna i Norge att fortsätta undersöka.

www.ulleval.no