Barncancer ökar i hela Europa

Barncancerfallen ökar med en procent per år i Europa. Samtidigt överlever fler barn sina cancersjukdomar. Idag klarar sig 75 procent av barncancerpatienterna, visar en undersökning som EU gjort.

Sedan 30 år tillbaka ökar förekomsten av barncancer stadigt. Resultaten är förvånande och forskarna vet inte vad ökningen beror på, men spekulerar kring orsaker som förändringar hos fostret som en följd av äldre mammor, ökad födelsevikt, påverkan från miljöämnen och livsstilsförändringar.

Undersökningen omfattar 19 europeiska länder och man har sammanlagt fått ihop data från 88 000 cancerfall hos barn upp till 14 års ålder och 15 000 hos tonåringar mellan 15 och 19 år gamla. Göran Gustafsson, barncancerforskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger till Svenska Dagbladet att det är en enorm mängd samlad fakta. I Sverige har man cirka 260 fall av barncancer per år. Så rapporten ska betraktas som ytterst tillförlitlig.

År 1978 fanns 120 fall av barncancer per en miljon barn, 1997 låg siffran på 141 fall. Men forskare vet alltså inte vad ökningen beror på. En förklaring till ökningen är att många länder de senaste åren förbättrat sin rapportering. Men detta kan inte förklara hela uppgången. Något som också kommit fram i undersökningen är att pojkar oftare drabbas av cancer än flickor, i alla åldrar.

Göran Gustafsson berättar att arbetet med att finna orsaker till att cancer bryter ut har pågått i många år, men att man fortfarande inte vet varför. Man har bland annat spekulerat kring att virus skulle vara en orsak till leukemi hos barn. Sannolikt har påverkan under fostertiden stor betydelse.

Den goda nyheten är dock att fler barn överlever. Under åren 1978 till 1982 överlevde 54 procent av barncancerpatienterna. Mellan åren 1993 till 1997 låg siffran på 75 procent överlevande. I Sverige och Norden har man till och med en ännu högre överlevnadssiffra.

– Sverige har varit en modell för andra länder och nu börjar även överlevnaden bli bättre i bland annat östländerna, berättar Göran Gustafsson.

Läs mer om undersökningen på www.barncancerfonden.se