Nyheter

Barncancervård missar snabb teknisk utveckling


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barncancervården släpar efter när ny medicinsk teknik utvecklas. Det intensiva teknikutvecklande arbete som redan pågår är till största delen inriktat på vuxna patienter, säger professor Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Barncancervården släpar efter när ny medicinsk teknik utvecklas.
– Det intensiva teknikutvecklande arbete som redan pågår är till största delen inriktat på vuxna patienter, säger professor Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Det pågår en snabb medcinteknisk utveckling inom svenskt sjukvård, men enligt Olle Björk är det lätt att barnen glöms bort.

Barncancerfonden vill därför få igång nya satsningar som lyfter just barncancervården. På tisdagen, den 21 maj, anordnas en konferens om detta på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Deltar gör teknikiker, företagare och vårdpersonal.

Lösningen på problemet är, enligt Barncancerfonden, att satsa på brett upplagda konferenser och medicinteknisk forskning som fokuserar på de särskilda behov som finns runt ett cancersjukt barn.

Barncancerfonden har tidigare utlyst nya forskningsanslag till gränsöverskridande samarbeten där forskare inom medicin och teknik tillsammans får möjlighet att utveckla innovativa lösningar.
 

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis