Barncancervård missar snabb teknisk utveckling

Barncancervården släpar efter när ny medicinsk teknik utvecklas.
– Det intensiva teknikutvecklande arbete som redan pågår är till största delen inriktat på vuxna patienter, säger professor Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Det pågår en snabb medcinteknisk utveckling inom svenskt sjukvård, men enligt Olle Björk är det lätt att barnen glöms bort.

Barncancerfonden vill därför få igång nya satsningar som lyfter just barncancervården. På tisdagen, den 21 maj, anordnas en konferens om detta på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Deltar gör teknikiker, företagare och vårdpersonal.

Lösningen på problemet är, enligt Barncancerfonden, att satsa på brett upplagda konferenser och medicinteknisk forskning som fokuserar på de särskilda behov som finns runt ett cancersjukt barn.

Barncancerfonden har tidigare utlyst nya forskningsanslag till gränsöverskridande samarbeten där forskare inom medicin och teknik tillsammans får möjlighet att utveckla innovativa lösningar.