Barnläkare: Nya skolbetyg trycker ned barn med funktionshinder

Regeringens planer på att införa skolbetyg redan från årskurs ett får kritik av barnläkaren Lars H Gustafsson. ”Det kommer att få barn att känna sig odugliga”, säger han till tidningen Dagen.

Utvecklingssamtal är bättre än betyg, anser Lars H Gustafsson.
– Man måste givetvis återkoppla till föräldrar och kommunicera bättre än vad man gjort inom skolan, säger han till Dagen.

Även en forskare kritiserar planerna på betyg från årskurs ett.
Tidningen Dagen citerar Anders Jönsson, forskare på Malmö Högskola:
– Bedömningar av det här slaget måste handla om en prestation från eleven, men barnen kommer att ta det som en bedömning av dem som individer. Det leder till att de som det går sämre för kommer att hamna i en negativ spiral.

Lars H Gustafsson varnar för att barn som har svårigheter kommer att känna sig underkända som personer.
– De som har funktionshinder kommer att tryckas nedåt och den ofta redan dåliga självkänslar blir ännu sämre, säger han till Dagen.

Läs artikeln hos Dagen.