Bengt Eliasson: Ändra lagen så att LSS-rättigheter inte kan försämras

Förtydliga LSS-lagstiftningen snarast så att det uttryckligen står i lagen att uppnådda rättigheter inte får försämras och gynnande beslut ska gälla, skriver Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionsfrågor och LSS.

Syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, handlar om att du har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Liberalerna värnar om en politik som handlar om att riva hinder så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Alla människor är olika och att alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor.

Rätt till hjälp med hygien har kraftigt minskats

I april i år ändrade Försäkringskassan vägledningen om rätten till personlig assistans där hjälp med hygien kraftigt har minskats. Försäkringskassans har nu kommit fram till att sminkning, hårklippning, hårinpackning, trimning av skägg och insmörjning i syfte att göra huden mjuk aldrig kan vara behov som berättigar till assistans, det måste motiveras med syftet att hålla sig ren.

Efter sin mycket märkliga tolkning av högsta förvaltningsdomstolens beslut förefaller Försäkringskassan mena att personlig hygien enbart innefattar olika moment som innefattar rengöring. Försäkringskassan verkar inte heller reflektera över syftet med att hålla sig ren, då det kan innefatta mer än att enbart tvätta sig ren från orenligheter. Denna dom kallas också ”sminkdomen” då domen menar att just minskning inte är ett grundläggande behov för att det inte syftar till att hålla kroppen ren.

Strider mot FN-konventionen

Juridisk expertis inom assistansområdet menar också att domen strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har gått med på konventionen som är säger att en stat inte får vidta åtgärder som försämrar livsförutsättningarna för personer med funktionsnedsättning. Det är precis det sker nu.

Därför vill Liberalerna att LSS-lagstiftningen snarast förtydligas så att det uttryckligen står i lagen att uppnådda rättigheter inte får försämras och gynnande beslut ska gälla. Därefter måste en snabbutredning tillsättas för att ta bort uppdelningen av grundläggande behov i integritetsnära och icke integritetsnära.

Regeringen måste agera mot Smink-domen

Regeringen måste så fort det är möjligt återkomma med förslag på hur den förkastliga Smink-domen vars konsekvenser leder till försämrade villkor för funktionshindrade. Det är möjligt om viljan finns.

Vi lever nu i en brytningstid när rättigheter för personer med omfattande funktionsnedsättning dras tillbaka. En tid då en progressiv lagstiftning som skulle garantera alla medborgare i vårt land goda och rimliga liv, istället bryts sönder. En tid då enskildes makt över sin tillvaro ständigt ifrågasätts.

Extra viktigt med hygien nu

Syftet med personlig hygien är delvis att skydda hälsan och i tider som dessa, när en pandemi pågår, är det extra viktigt med att tvätta händerna för att få bort skadliga bakterier och virus. Men samtidigt finns andra åtgärder, såsom att smörja in kroppen för att förebygga sår där bakterier tränger in, eller att trimma ansiktshår för att underlätta för en hälsosam hygien som också är fundamentala behov för en människas personliga hygien.

Att vi ska behöva argumentera på den här nivån är inte värdigt vårt land. Inte värdigt de som bor här. Vi kräver att regeringen snabbt rättar till denna situation. Vi ska inte år 2020 behöva ha en diskussion om hur rättigheter för funktionshindrade begränsas.

Bengt Eliasson
Riksdagsledamot för Liberalerna och talesperson i funktionsfrågor och LSS