Biblioteket för alla barn – nu ploppar äppelhörnorna upp!

Äpplet hänger stort och klart över Äppelhörnan på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka. Hit är alla välkomna, med eller utan funktionshinder. Äppelhörnan är kultur för alla, med lättlästa och specialanpassade böcker, filmer och datorspel. Biblioteket i Kungsbacka är inte ensamt, runt om i Sverige ploppar det upp Äppelhörnor och Äppelhyllor med målet att göra Sverige tillgängligt för alla till år 2010.

Kerstin Frii, själv mamma till en son med Downs syndrom, har sedan länge arbetat som frilans i olika projekt för bättre tillgänglighet i samhället. Senast sparkade hon igång projektet ”Tillgänglig kultur för barn och unga med funktionshinder” i Kungsbacka. Mellan åren 2001 och 2004 förbättrade man tillgängligheten på alla kulturområden i Kungsbacka, med finansiering från Kulturrådet.

Detta resulterade i särskolebio, teaterföreställningar och konstutställningar med till exempel taktil konst, då grundskolebarn gjorde konst med tyger och material som gick att känna på. I och med detta startades också Kungsbackas Äppelhörna.
– Att Kungs­backas kulturavdelningar ligger samlat i ett och samma hus är väldigt positivt, för vi har kunnat jobba tillsammans över gränserna – bibliotek, biografer, teater och konsthallen. Det har enat oss, berättar Kerstin Frii.

Äppelhörnor är något som är relativt nytt, år 1993 dök den första svenska äppelhörnan upp i Härnösand. Inspirationen kom från London och The Library for the Handicapped Child (Biblioteket för det handikappade barnet) med Beverly Mathias som eldsjäl.
– Alla funktionshindrade barn har färdigheter som bör älskas så att de kan delta i det omgivande samhället, sa Beverly Mathias vid invigningen av Härnösands Äppelbibliotek.
Sedan dess har det rullat på. Enligt Karin Westerlund, bibliotekskonsulent på Västernorrlands länsbibliotek i Härnösand, var detta starten för tillgängliga svenska bibliotek. Äppelhörnan i Härnösand står som mall för framtida Äppelhörnor och -hyllor för Sveriges bibliotek i övrigt. Målet är att ha åtminstone en anpassad hylla på varje svenskt bibliotek.
– Vi har haft många konferenser och fått hit studiebesök även från andra länder, berättar Karin Westerlund. Idag har vi kommit så långt att vi i princip är anpassade efter barn med alla sorters behov. Men det är klart, det finns alltid mer att göra och det dyker alltid upp nya behov som vi måste försöka anpassa oss efter.

Kajsa Noren, barnbibliotekarie på Kungsbacka bibliotek, berättar hur viktigt det är för barnen att ha ett ställe att gå till. Oftast kommer barnen i grupp med särskolan och får chansen att hitta böcker som passar dem och få testa på diverse pedagogiska datorprogram.
– Det roliga är att även vanliga barn drar sig till Äppelhörnan, de får också testa på att läsa blindböcker och spela datorspelen. En hörna för funktionshindrade barn bidrar snarare till att icke funktionshindrade barn ser funktionshindrade barn som något vanligt, än att de tycker det är konstigt. De lär sig förstå olikheter, säger Kajsa Noren.

Kerstin Frii, som inte längre arbetar med Äppelhörnan på Kungsbacka bibliotek, berättar om hur svårt det är att släppa ett projekt man arbetat med i tre år.
– Jag har jobbat länge med det och vill inte riktigt släppa det, eftersom jag är rädd att arbetet ska stanna av. Men de som har tagit över har gjort ett fantastiskt jobb, man måste alltid börja på noll som nykomling, men man lär sig, säger hon. Sen är det så roligt att arbeta med funktionshindrade barn, man får så mycket tillbaka!
Kajsa Noren håller med om att det är ett kontinuerligt arbete som hela tiden måste uppehållas. Enligt henne skulle man egentligen behöva en heltidsperson som arbetade enbart med Äppelhörnan. Då skulle man kunna fokusera mer på funktionshindrade barn och fånga upp allas behov.
– Det är svårt att tänka på allt när man samtidigt har ansvar för resten av biblioteket. Det är lätt att man blir splittrad, säger Kajsa Noren.

Kerstin Frii har arbetat med att se till att varje kommun i Halland har en Äppelhörna, ett viktigt steg för att göra kulturen tillgänglig i hela landet.
På vissa bibliotek i Sverige har man integrerat ”Äppel­böckerna” i de vanliga avdelningarna. Detta är en bit på rätt väg, men Kerstin Frii tror att det är viktigt att ge barnen en egen avdelning som är lätt att hitta till och där allt är samlat.
– En del av de här barnen orkar inte vara mitt i smeten, de behöver en plats där det är lugnt och stilla, säger Kerstin Frii.

I dag finns det Äppelhörnor lite här och var i Sverige. Hit kan alla komma och hitta sin litteratur och kultur. Läsa, känna, lyssna, lukta och spela, låta fantasin flöda. Välutveck­lade äppelhörnor går att hitta i Härnösand, Kungsbacka (plus mindre filialer i hela Halland), Göteborg, Uddevalla och Jönköping. Ta kontakt med ditt bibliotek och ta reda på vad som finns i din hemkommun.