Nyheter

Billiga hyror på bekostnad av tillgänglighet


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu bygger Stiftelsen AF Bostäder nya ungdomsbostäder i Lund som inte är tillgängliga. Boverket säger nej men har blivit överkörda av Mark- och miljödomstolen. Varför? För att det blir billigast så.

Nu bygger Stiftelsen AF Bostäder nya ungdomsbostäder i Lund som inte är tillgängliga. Boverket säger nej men har blivit överkörda av Mark- och miljödomstolen. Varför? För att det blir billigast så.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har gett AF Bostäder rätt att bygga 22 BoKompakt lägenheter i experimentsyfte. Man motiverar beslutet med att det är viktigt att kunna erbjuda studenter lägenheter som är billigare än de som byggs idag.

Om experimentet blir en framgång kan det enligt domstolen bli en viktig signal till politikerna att se över de regler som idag hindrar att ekonomiskt överkomliga studentbostäder byggs. Boverket hoppas på ett prejudikat i frågan.

– Vi håller på att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, sedan får vi se hur det går. Det är bra att det här prövas så att vi vet vad som gäller, säger Anders Sjelvgren, chef för enheten för Byggregler på Boverket.

DHR riktar skarp kritik mot domen.

– Man måste absolut kunna se det som ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, när domstolen godkänner avsteg från grundläggande minimikrav för tillgänglighet och användbarhet. Dessa krav är lika tungt vägande som övriga tekniska egenskapskrav vid nybyggnation, säger Maria Johansson.

 

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia