Björklund vill skärpa kraven på skolor att ta emot elever i behov av stöd | HejaOlika

Björklund vill skärpa kraven på skolor att ta emot elever i behov av stöd

janbjorklund167_0.jpg

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

Regeringen vill skärpa kraven på friskolor och kommunala skolor att ta emot elever med särskilda behov. ”Det har varit för slappt”, sa skolminister Jan Björklund till Föräldrakraft i samband med Särskolans rikskonferens i Varberg idag onsdag.

Regeringen vill skärpa kraven på friskolor och kommunala skolor att ta emot elever med särskilda behov. "Det har varit för slappt", sa skolminister Jan Björklund till Föräldrakraft i samband med Särskolans rikskonferens i Varberg idag onsdag.

Skärpningen kommer att ingå i regeringens förslag till ny skollag, som kommer att presenteras senare i år.

Regeringen har lyssnat på de allt vanligare klagomålen från föräldrar om att skolor säger nej till elever som har behov av särskilt stöd för att klara skolgången.

Klagomålen på privata friskolor har också ökat snabbt i takt med att antalet friskolor blivit allt fler. Men det är inte främst friskolorna som Jan Björklund vill klämma åt med den nya skollagen.
– Vi vill ha en skärpning både för friskolor och kommunala skolor, säger Jan Björklund.

Hur kommer ni att formulera kraven i den nya skollagen?
– Det är för tidigt att säga, men idag är kravet på skolorna alltför slappt uttryckt, säger Björklund.

Förslaget till ny skollag väntas bli klart senare i år, för att kunna behandlas i riksdagen under 2009 och börja gälla 2010.

En annan nyhet i den kommande skollagen kommer att göra det svårare för kommuner att "överinskriva" barn på särskolan. En striktare medicinsk prövning införs.

– En del kommuner skriver in barn på särskolan trots att de inte har utvecklingsstörning utan andra svårigheter med sin skolgång. Så ska särskolan inte användas. Vi vet inte hur vanligt det är men vi tror att det förekommer, säger Jan Björklund.

Förslaget till ny skollag kommer också att slå fast att det är föräldrarna som ska avgöra om barnet ska gå i särskola eller ej.

– Det är så det fungerar redan nu men vi kommer att permanenta detta i skollagen, säger Björklund. 

Jan Björklund invigningstalade idag på Särskolans rikskonferens i Varberg som äger rum onsdag-torsdag denna vecka. 

Publicerad:
2008-05-07

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Senaste nytt, Särskolans rikskonferens, särskola


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

STÄNG
Skip to content