Bostadsbidrag till unga kan ersättas av enklare stöd

En expertgrupp inom Finansdepartementet vill avskaffa bostadsbidraget. Ungdomar med aktivitetsersättning kan istället få ett nytt stöd utan koppling till boendekostnader.
De som har allra lägst inkomster ska gynnas framför de med lite högre inkomster, enligt expertgruppen.

Rapporten ”Enkelt och effektivt” har tagits fram av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, inom finansdepartementet.
Syftet är att förenkla reglerna och öka effektiviteten i systemet för grundtryggheten i välfärdssystemet. Ett tiotal olika förmåner värda cirka 50 miljarder kronor årligen ses över.

Flera bidrag gynnar boende framför andra behov som tandvård och hälsa. De med högst hyra får mest stöd. Att hushållen inte själva får bestämma över pengarna minskar nyttan, menar Thomas Pettersson och Edward Palmer som skrivit rapporten.
De anser också att dagens system ibland innebär att det inte lönar sig att arbeta.

– De som inte kan påverka sin ekonomi med arbete riskerar att fastna i bidragsberoende. Grundskyddet blir en fattigdomsfälla, heter det i rapporten.

Istället för dagens bostadsbidrag (eller bostadstillägg) vill experterna ha ”ett nytt, enkelt stöd utan koppling till boendekostnader”.
Det nya stödet ska ges både till äldrepensionärer och till yngre med aktivitetsersättning och sjukersättning, enligt förslaget.
En annan utsatt grupp, ensamstående föräldrar, föreslås få ett nytt riktat stöd som beskrivs som ett ”extra barnbidrag”.

Exakt hur det skulle slå mot unga som idag har aktivitetsersättning och bostadsbidrag är svårt att bedöma. Många i denna grupp har dock mycket höga hyror i gruppbostäder eller annat specialboende och oro finns för att deras ekonomi kan försämras.

Enligt experterrapporten kommer dock ingen som har aktivitets- eller sjukersättning ”att ha så låga disponibla inkomster att de blir aktuella för socialbidrag”.

Vidare skriver man att ”förslaget om ett nytt system baseras på nuvarande regler för SBTP (särskilt bostadstillägg) och konstrueras som en schablonmässig socialbidragsberäkning.”