”Bötfäll inte kommuner som försenar LSS-beslut”

Sveriges Kommuner och Landsting motsätter sig att böter införs för kommuner som är för långsamma med att verkställa LSS-beslut. Ibland är förseningar brukarnas eget fel, skriver SKL i ett brev till regeringen.

I regeringens höstbudget finns en ny straffavgift för kommuner som är sena med att verkställa beslut enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

En liknande sanktion finns sedan tidigare i socialtjänstlagen, men Sveriges Kommuner och Landsting tycker inte det är en bra idé att införa sanktionsavgifter för LSS just nu.

– Åtgärden att bötfälla en kommun för att man inte varit tillräckligt snabb, utgår från en föreställning om att kommunen avsiktligt fördröjer verkställigheten. Det är givetvis inte fallet, säger SKL:s ordförande Anders Knape

– Det är svårt att alltid upprätthålla den perfekta balansen mellan tillgång och efterfrågan på kommunal service. Det är i det närmaste omöjligt, säger Anders Knape.

SKL vill ha en utvärdering av avgifterna inom socialtjänstlagen innan ytterligare straffavgifter införs.
– Vi har ett stort antal exempel på problem med tillämpningen när det gäller den lagen, säger Anders Knape. Det vore önskvärt att regeringen noterade detta innan man inför liknande lagstiftning inom LSS.

En viktig fråga är hur långa dröjsmål som egentligen är oskäliga och vilka faktorer som avgör om en försening är acceptabel eller inte.
– Det finns exempel på att länsstyrelser överlämnar ärenden till länsrätten även när brukaren själv är orsaken till fördröjningen, säger Anders Knape.

Just nu utreds hela LSS-systemet av en kommitté och SKL vill invänta den utredningen innan avgifter införs. Inom LSS-utredningen tittar man bland annat på vem som ska ha ansvaret för LSS – om det är staten eller kommunerna.

SKL har sin webbplats på www.skl.se