Botkyrka segrade i jämn kamp om 2016 års ”Bästa LSS-kommun”

Under torsdagseftermiddagen avgjordes tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av Botkyrka kommun i mycket jämn kamp med stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg och Enköpings kommun.
– Jag är så oerhört stolt, sa Tuva Lund, kommunalråd i Botkyrka, när hon tog emot priset.

Foto

Juryns motivering för Botkyrka som Bästa LSS-kommun lyder så här:

Botkyrka har höga ambitioner om att följa LSS intentioner för att skapa individuella lösningar. Som exempel på hur kommunen tar nya, kloka initiativ vill juryn särskilt nämna möjligheten för de boende på en ny gruppbostad att själva vara med om att utse personal till boendet.
För att skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin vardag har kommunen även en särskild brukarombudsman med uppgift att stå på den enskildes sida.
Botkyrka har vidare en budgetmodell som innebär att, om antalet personer som tillhör LSS personkrets växer, så ökar resurserna för att verkställa insatserna.

Örgryte-Härlanda representerades av Tore Backlund och Annika Jaldenius.
Örgryte-Härlanda representerades av Tore Backlund och Annika Jaldenius.

Andrapriset delades ut till stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg med denna motivering:

Örgryte-Härlanda tar goda initiativ genom självständiga beslut om personlig assistans utan att vänta på Försäkringskassans utredningar. Även om detta borde vara en självklarhet är juryns erfarenhet att så inte är fallet i många andra kommuner. Örgryte-Härlanda är ett bra exempel på att man faktiskt följer lagen.
Stadsdelen arbetar även aktivt med brukarrevisioner, för att få en bild av vad LSS-berättigade medborgare tycker om de insatser de får. Revisorerna utbildas i alternativ kommunikation för att kunna intervjua personer som har kommunikationssvårigheter.

Enköpings kommun tog en hedrande tredjeplats.
Enköpings kommun tog en hedrande tredjeplats.

Tredjepristagare blev Enköpings kommun som fick följande motivering från juryn:

Enköpings kommun går i bräschen för att stärka kvaliteten inom LSS genom breda satsningar på utbildning av personal och validering av kompetensen. Även sommarvikarier omfattas. Satsningen bidrar till ett förbättrat klimat inom LSS-verksamheterna där den enskildes behov i ökad omfattning sätts i centrum och respekteras.

Artikeln kompletteras inom kort med mer referat, kommentarer och bilder från prisutdelningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *