Botox för barn med cerebral pares – hur farligt är det?

Barn med cerebral pares behandlas ofta med botox-injektioner i Sverige, men nu kommer varningar om att behandlingarna kan vara livsfarliga.
I en anmälan till Socialstyrelsen skriver RBU Västmland att 16 personer i USA har avlidit till följd av behandling med botox, i flera fall barn med cp-skador som behandlats mot spasticitet.

Foto på sprutaBotox har används för att behandla barn med olika former av cerebral pares sedan ett tiotal år.

– Det är idag mer regel än undantag att föräldrar till barn med spastiska cp-skador i Sverige erbjuds botox-injektioner. Professionen hänvisar till att botox-injektionerna är ofarliga och att giftet endast påverkar muskeln lokalt och att preparatet använts i USA i ett 20-tal år utan att visa på några allvarliga biverkningar, skriver RBU Västmanland.

Nu kommer fler och fler varningssignaler om att botox kan sprida sig till andra delar av kroppen och orsaka svåra skador.
Inom RBU Västmanland har man reagerat över användningen och begär att Socialstyrelsens snabbt undersöker om det är lämpligt att svensk sjukvård och habilitering fortsätter att använda botox till barn och unga med cp-skador.
Vidare vill man att Socialstyrelsen undersöker om botox-behandlingen verkligen har positiv effekt och om det finns andra effektiva och ofarliga metoder som kan användas istället.

– Ny forskning kring botox-injektioner har visat att giftet kan sprida sig utanför den aktuella muskeln och förlama andra organ, skriver RBU Västmanland. Det finns också rön som visar att effekten av injektionerna minskar med tiden vartefter kroppen utvecklar antikroppar mot giftet. Nyligen publicerade ett forskarlag i England studier som inte visar på några nämnvärda skillnader i spasticiteten hos barn som fått respektive inte fått botox-injektioner mot spasticitet.

I USA har 16 personer avlidit efter behandling med botox och nu pågår en rättsprocess mot företaget Allergan. I februari gick den amerikanska myndigheten FDA, Food and Drug Administration, ut med en varning mot bland annat att använda botox för behandling av barn.

RBU Västmanland konstaterar att tillverkaren Allergan inte marknadsför botox för behandling av spasticitet hos barn med cp-skador.
– På Allergans hemsida framgår vilka sjukdomar ochv hälsotillstånd där botox kan vara ett alternativ och cerebral pares omnämns inte. Med anledning av den rättsprocess som pågår i USA erkänner en taleskvinna för Allergan att de är medvetna om att botox används till barn med spastisk cp, men att de inte själva marknadsför det, skriver RBU Västmanland i sitt brev till Socialstyrelsen.

Nu vill föreningen ha bättre information om riskerna med behandlingen och om alternativa metoder för behandling.

Läs även en arikel i amerikanska Consumer Report i februari 2008 på http://www.consumeraffairs.com/news04/2008/02/fda_botox.html

RBU Västmanlands webbsajt finns på http://www.vastmanland.rbu.se
Allergans webbsajt finns på http://www.allergan.com