Brist på speciallärare nytt hot mot särskolan

Särskolan står inför en ny utmaning. Bristen på speciallärare som är utbildade för särskolan blir allt större.
När Särskolans rikskonferens i maj samlas i Borlänge hoppas man få besked från politikerna om hur lärarkrisen ska lösas.

– Under många år var specialläraryrket på utdöende, säger Tage Gumaelius, ansvarig för rikskonferensens program.

Bakgrunden är att en tidigare statlig utredning föreslog att särskolan skulle försvinna och integreras med den vanliga skolan. Därför försvann utbildningen av speciallärare med inriktning på särskolan.

Senare, när Jan Björklund blev utbildningsminister, kastades särskoleutredningen i papperskorgen. Regeringen slog fast att särskolan skulle finnas kvar.

Det dröjde dock flera år innan speciallärarutbildningen återupptogs. Det har skapat ett glapp som kommer att förvärras av att många lärare i särskolan snart går i pension.

– De utbildningsplatser som har startats upp räcker inte. Det skulle behövas en fördubbling under ett antal år, säger Tage Gumaelius.

Bristen på lärare till särskolan kommer inte som någon stor överraskning. När nya krav på lärarlegitimation nyligen infördes blev frågan akut eftersom särskolan redan har många icke behöriga lärare.

– Nu har reglerna mildrats så att det har blivit lättare att få undervisa om man uppfyller vissa kriterier men inte har behörighet. Man ska ha jobbat ganska länge och visat att man är duktig som lärare.

Två tunga politiker från regering och opposition är på plats på Särskolans rikskonferens i maj, nämligen Bertil Östberg (FP), statssekreterare på utbildningsdepartementet, och Ibrahim Baylan (S), tidigare utbildningsminister.

Hur ska man lösa bristen på speciallärare till särskolan? är en av de frågor som Östberg och Baylan ska svara på.

Debatt väntas också om ett förstatligande av skolan.
– Det ska bli mycket spännande att höra vad Bertil Östberg och Ibrahim Baylan säger om detta, menar Tage Gumaelius. Vi vet att det finns delade meningar om ett förstatligande inom regeringen men det är oklart var Socialdemokraterna står.

 

Foto på Tage Gumaelius
Tage Gumaelius är programansvarig för Särskolans rikskonferens 2014.

 

En vanlig uppfattning är att skillnaderna mellan skolor i olika kommuner är alldeles för stora och att det därför finns fördelar med ett förstatligande.

– Kvalitén skiftar väldigt mycket och stödet till eleverna borde inte vara beroende på vilken ekonomi kommunen har. En allmän uppfattning är att det behövs en samsyn som gäller för hela landet, menar Tage Gumaelius.

Professorn och hjärnforskaren Martin Ingvar deltar också på rikskonferensen. Vad krävs för att också personer med utvecklingsstörning eller med en hjärnskada ska kunna delta i undervisning och tycka att den är meningsfull?

Martin Ingvar kommer också att ta upp argumenten för eller emot särskolan som skolform.

– Han har många tips och idéer om vad särskolan bör fokusera på hur man kan samverka med forskningen, säger Tage Gumaelius.

Fördelar och nackdelar med särskolan kommer också att lyftas fram av Lars Werner, jurist och medlem i skolans överklagandenämnd. Han kommer bland annat att berätta om överklaganden som gäller elever som nekas plats i särskolan.

På plats är också undervisningsråd från Skolverket för att informera om vad som händer inom grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.