Brister i tillgänglighet hindrar inte Sverige att anta FN-konventionen

Bristande tillgänglighet är inget hinder för Sverige att ska
godkänna FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar. ”Det känns som att vi gått igenom bilbesiktningen”,
sa folkhälsominister
Maria Larsson när hon idag meddelade att Sverige uppfyller alla krav.

Maria Larsson var mycket nöjd när hon igår kallade till presskonferens i Rosenbad för att informera om att ”besiktningen” hade gått bra och att man inte behöver ändra några lagar för att uppfylla FN-konventionens krav.

Att det är grönt ljus för att anta konventionen i Sverige intygas genom den omfattande analys som regeringens utredare Lars Grönwall har genomfört.
– Vi gör ett hyggligt arbete men det finns områden där vi behöver bli bättre, säger Lars Grönwall.

Han pekar ut några områden där förbättringar behövs:
* Utbildning.
* Tillgänglighet när det gäller en mängd områden som byggnader, transporter, radio och tv.
* Arbete och sysselsättning.

Handikappförbundens ordförande Ingemar Färm tycker också att det är ”oerhört glädjande” att FN-konventionen nu blir verklighet. Den svenska handikapprörelsen har haft stort inflytande, både internationellt och på svensk mark.
– Konventionen tillför inga nya rättigheter men den preciserar de rättigheter som finns och ger oss nya verktyg att se till att politiken verkligen genomförs. Konventionen har starka formuleringar och kräver omedelbara och effektiva åtgärder på många områden. Det är nu jobbet börjar, säger Ingemar Färm.

 class=På pressmötet efterlyste Ingemar Färm på nytt ett besked från regeringen om att bristande tillgänglighet ska bli en diskrimineringsgrund.
– Vi hoppas att regeringen snarast kan deklarera att bristande tillgänglighet kommer att finnas med som en diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen, inte bara att man ska fortsätta utreda frågan, sa Ingemar Färm.

Men Maria Larsson undvek att lova något och hänvisade till integrationsdepartementets uppfattning att frågan måste utredas ytterligare.
Utredaren Lars Grönwall säger att FN-konventionen inte har något juridiskt krav på att bristande tillgänglighet är en diskrimineringsgrund.

Ingemar Färm ser det mer som en politisk än juridisk fråga:
– Jag önskar att Sverige hade ratificerat FN-konventionen redan för något år sedan. Då hade vi kunnat använda konventionen som ett politiskt instrument för att få med bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen.

{loadposition incontent}
Barnförsäkringar är ett område där det är tveksamt om Sverige uppfyller FN-konventionen, menar Ingemar Färm.
– Många personer med funktionsnedsättningar, särskilt barn, har inte möjlighet att teckna försäkringar som andra, säger Ingemar Färm.

Utredaren Lars Grönwall säger att frågan är svårbedömd. Han är medveten om att människor med funktionsnedsättningar inte kan försäkra sig om andra.
– Detta är ett område som förtjänar att tittas vidare på, säger Maria Larsson. Det vore utmärkt om försäkringsbranschen kunde ta initiativ som innebar att man gick före och hittade lösningar för försäkringar för personer som har funktionsnedsättningar.

Regeringens promemoria om FN-konventionen går nu ut på remiss till drygt 80 organisationer och myndigheter. En proposition väntas bli klar i september.
– Vi vill helst ha FN-konventionen på plats före årsskiftet, säger Maria Larsson.
Konventionen börjar sedan formellt gälla när totalt 20 länder har ratificerat konventionen. Just nu är antalet uppe i 17 länder.