”Budgeten är inte alls så ambitiös som regeringsförklaringen”

Flera funktionshinderorganisationer är besvikna över den statsbudget regeringen presenterade idag.
– Budgeten är långtifrån så ambitiös som regeringsförklaringen 2014, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Hon kritiserar alltför svaga åtgärder när det gäller jobb till personer med funktionsnedsättningar.
– Regeringens mål för sysselsättningen kommer garanterat att spricka. Det blir följden av att man glömmer våra medlemsgrupper som är en stor andel av de arbetslösa, säger Maria Johansson.

– I jobbpolitiken är arbete på Samhall och lönebidrag de åtgärder som lyfts fram. Det har under många år varit enda svaret från politiken när det handlat om arbetslöshet och funktionsnedsättning.
– Vi måste börja prata om människor som resurser istället för om att man som arbetsgivare måste ha betalt för att anställa, säger Maria Johansson.

Hon kritiserar vidare att det görs så lite för att röja undan barriärer på arbetsmarknaden.
– nte minst saknar jag en tydlig nationell strategi för att offentliga arbetsgivare ska vara förebilder: fler med funktionsnedsättning borde få arbete i kommun, stat och landstings ordinarie verksamheter, säger Maria Johansson.

Positivt är att regeringen har planer på att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter – men Maria Johansson kritiserar att det bara nämns i ett resonemang om en kommande strategi.
– Det är oroande att frågan hänvisas till ett fortsatt beredande. Nu krävs en tidsplan, handling och konkret politik, säger Maria Johansson.